Fatální

Význam slova: osudový, neodvratný, nezvratný, smrtelný, rozhodující, neúprosný, kritický, katastrofální, tragický.

Synonyma: tragický, neodvratný, osudový, hrozivý, kritický, zhoubný, zkázonosný, smrtelný, životní, závadný

Hovorově: pohublý, osudný, neblahý, katastrofální, fatidický, nešťastný

Další synonyma

Zkracovat

znamená snižovat délku, délkou něčeho ubírat, nebo něco snižovat. Jedná se o proces, při kterém se něco stává kratším než bylo původně. Slovo se používá v různých kontextech, například může být použito ve vztahu k délce textu, předmětu, času nebo vztahu. Zkracování může být úmyslné nebo neúmyslné a může mít různé důvody, jako například zefektivnění, úsporu místa nebo času.

Verš

Verš je básnická forma, která se skládá z řádků, obvykle se střídají rýmy. Může se jednat o říkanku nebo zpěv, který se vyznačuje rytmickým průběhem a často má melodickou podobu. Verš je základní stavební prvek poezie a má důležitou roli v literární tvorbě.

Znechutit

Vzbudit pocit odporu, nechuť, nepříjemnost nebo znechucení.

Vášnivost

Slovo "vášnivost" znamená silné prožívání a projevování emocí, například žárlivost nebo horlivost.

Hasič

Hasič je strážcem a dozorcem, který má za úkol chránit a zajišťovat bezpečnost lidí a majetku před požáry. Je to profesionál, který je vybaven potřebnými znalostmi, schopnostmi a vybavením pro účinný zásah v případě vzniku požáru. Hasič je klíčovou součástí každé společnosti a jeho práce je nesmírně důležitá pro udržení bezpečí a ochrany životů. Strážce, dozorce, ochránce, profesionál, znalosti, schopnosti, vybavení, zásah, bezpečí, ochrana, životy.

Graciesní

Slovo "graciesní" znamená poděkovací nebo vděčný. Je to slovo, které se používá k vyjádření vděčnosti nebo poděkování za něco, co nám někdo udělal nebo nám poskytl. Je to slovo, které má pozitivní význam a vyjadřuje naši vděčnost a respekt k ostatním. Používá se v různých situacích, kdy chceme vyjádřit svou vděčnost, a může být použito jak v osobním, tak i profesionálním kontextu. Většinou se používá jako součást věty nebo výrazu, jako například "děkuji ti graciesní" nebo "jsem ti velmi graciesní".