Gramatika

Význam slova: Vědní disciplína zabývající se studiem jazyka, jeho struktur a pravidel, která jsou potřebná pro správné používání jazyka.

Synonyma: jazylka, lingvistika, jazyková věda, skladba jazyka, syntax, slovosled, skladba jazyka, jazyková pravidla, morfologie, fonetika

Hovorově: pravopis, pravidla jazyka, slovník, mluvnice, jazyková norma, pravopisná pravidla

Další synonyma

Fešanda

Osoba, která se vyznačuje atraktivním vzhledem a šarmem. Je to často mladá a moderně oblečená dívka nebo žena, která se ráda ukazuje a baví se na společenských akcích. Slovo "fešanda" může být také použito jako lichotivý výraz pro krásnou a stylovou ženu.

Enervovat

Vyčerpávat, způsobovat únavu nebo vyčerpání. Slovo popisuje proces, kdy se člověk nebo zvíře stává unaveným, vyčerpaným a nemá dostatek energie. Může být použito i v přeneseném smyslu, například v souvislosti s frustrací nebo podrážděností.

Pamlsek

Pamlsek je označení pro drobnou pochoutku nebo lahůdku, která se konzumuje jako svačina nebo odlehčení mezi hlavními jídly. Jedná se o malé množství potravy, které slouží k uspokojení chutí a není součástí plnohodnotného jídla. Pamlsek může být sladký, slaný nebo pikantní a často se jedná o rychle připravitelné a snadno dostupné pochutiny.

Rozsuzovat

Odlišovat nebo oddělovat jednu věc od druhé, rozlišovat mezi dvěma různými pojmy nebo předměty. Jedná se o proces, kdy se určitá vlastnost nebo charakteristika používá k rozlišení mezi různými věcmi nebo jevy. Rozsuzování může být důležité pro pochopení a interpretaci informací, a také pro řešení problémů a rozhodování.

Diskuse

jedná se o interaktivní výměnu názorů mezi jednotlivci nebo skupinami, která se zaměřuje na určité téma nebo problém. Diskuse může být vedena v různých formách, jako je polemika, debata nebo rozprava, a jejím cílem je dosáhnout vzájemného porozumění a nalezení společného řešení.

Poberta

Poberta je stav, kdy je osoba omámená nebo uchvácená něčím. Je to pocit, kdy se člověk cítí opojený, fascinovaný nebo dokonce zmatený. Tento výraz se používá v přeneseném slova smyslu pro vyjádření silného emocionálního zážitku. Poberta může být vyvolána například krásným výhledem, uměleckým dílem nebo překvapivou událostí.