Hantýrka

Význam slova: Hantýrka je výraz používaný pro vyjádření nesouhlasu nebo odporu vůči něčemu. Označuje negativní postoj k určitému názoru, rozhodnutí nebo situaci. Slovo se často používá v neformální řeči a má silný emocionální podtext.

Synonyma: zarputilost, nesouhlas, odpor, krutost, tvrdost, neústupnost, neochota, nezdvořilost, nespokojenost, neúcta

Hovorově: párátka, chlupatý, půvab, škubnutí, štípání, svěračka

Další synonyma

Poskvrnit

Znehodnotit nebo znečistit něco, co by mělo být čisté nebo neporušené. Jedná se o jednoduchý popis, který se používá pro vysvětlení významu slova "poskvrnit".

Změkčilý

označuje stav, kdy je něco zjemněné nebo zmírněné. Je to přídavné jméno, které se používá pro popis něčeho, co bylo původně tvrdé nebo drsné, ale nyní je měkké a jemné. Toto slovo se často používá v kontextu změny nebo úpravy, která má za cíl zjemnit nebo zmírnit nějaký výraz nebo projev.

Producentský

označuje příslušnost k výrobě nebo výrobci, související s výrobou nebo výrobkem.

Ubytovat

Poskytnutí místa k přespání nebo pobytu. Jedná se o akci, kdy se někdo rozhodne nabídnout prostor pro ubytování jiné osobě. Toto slovo může být použito i v kontextu zřízení ubytovacího zařízení, jako například hotelu nebo penzionu.

Rozebrat

Rozebrat je synonymum pro rozdělit nebo rozčlenit. Používá se v případě, kdy je potřeba něco rozdělit na menší části nebo jednotky, nebo když je potřeba něco podrobněji prozkoumat a rozdělit na jednotlivé prvky. V kontextu se jedná o popis slova, který vysvětluje jeho význam a použití. Je důležité vyhnout se opakování slov a nepoužívat zbytečné oddělovače, aby byl popis přesný a stručný.

Aranžér

Odborník, který se specializuje na úpravu, přípravu a aranžování různých druhů uměleckých děl nebo událostí. Může se jednat o stylista, který se zaměřuje na vizuální stránku, nebo komponéra, který vytváří hudební skladby. V obecném slova smyslu je aranžér člověk, který má schopnost a talent vytvořit harmonický celek z jednotlivých prvků.