Hrůzyplnost

Význam slova: Vlastnost, která vyvolává silný pocit strachu, hrůzy nebo úzkosti. Slovo popisuje situace, předměty nebo události, které jsou děsivé, otřesné nebo šokující. Vzbuzuje v nás nepříjemné pocity a může nám způsobit silný pocit nejistoty a nebezpečí. Hrůzyplnost je vlastnost, která může být subjektivní a závisí na osobních zkušenostech a vnímání jednotlivce.

Synonyma: hrůzostrašnost, děsivost, otřesnost, ohavnost, odpornost, odstrašující, příšernost, strach nahánějící, strašlivost, šílenost

Hovorově: hrůzotvornost, děsivost, strašidelnost, hrůznost, hroznost, zlověstnost

Další synonyma

Malování

Aktivita, při které se pomocí různých nástrojů a barev vytváří obraz nebo obrázek na povrchu.

Úpravný

Slovo "úpravný" se používá v kontextu úpravy nebo revize něčeho, například dokumentu nebo textu. Označuje schopnost nebo charakter toho, co může být upraveno nebo přepracováno.

Jasnovidec

osoba, která má schopnost předvídat budoucnost nebo získávat informace o vzdálených událostech pomocí svého vnímání.

Krápat

Proces či činnost, při které se něco drobného škrábe nebo čňourá.

Mrznout

Chladnout, ztuhnout nebo ztuhnout. Slovo se používá pro popis stavu, kdy se teplota zmenšuje až na bod, kdy se kapalina nebo látka ztuhne. Tento stav je často spojen s nízkými teplotami nebo zmrazením. Slovo "mrznout" také může být použito pro popis pocity chladu nebo nepohodlí způsobeného nízkými teplotami. V přeneseném smyslu se také může použít pro popis pocitu strachu nebo hrůzy.

Obdivovat

Obdivovat je vyjadřovat respekt a úctu vůči někomu nebo něčemu, kterého si vážíme pro jeho vlastnosti, schopnosti nebo úspěchy. Je to projev zájmu a uznání, který může být motivován obdivem k člověku, jeho činům nebo vlastnostem. Je to pozitivní emoce, která vyjadřuje naše přesvědčení o výjimečnosti a hodnotě někoho nebo něčeho.