Ikona

Význam slova: Piktogram nebo symbol, který reprezentuje určitou myšlenku, nápad nebo koncept. Může být také spojován s osobou, která je pro něco typická nebo představuje určitý ideál.

Synonyma: symbol, portrét, osobnost, znak, obraz, fotografie, postava, obrazec, model, ikonografie

Hovorově: legendární, symbol, osobnost, ikonický, vzor, klasika

Další synonyma

Věčnost

trvání nebo stav, který je bez začátku a konce, nekonečná doba.

Fantasta

Fantasta je osoba, která má bohatou představivost a dokáže si představit svět plný fantazie a nevšedních příběhů. Je to vizionář, který umí předvídat budoucnost a má schopnost představit si věci, které jsou mimo běžnou realitu. Fantasta může být také označení pro umělce, který se zabývá fantazií a vytváří neobvyklá díla.

Rozkvět

Růst a rozkvést se, případně zazářit nebo zdárnět.

Napravovat

Opravovat, napravovat nebo zlepšovat něco, co je poškozené, chybné nebo nedokonalé. Jedná se o proces, kterým se snažíme vrátit něco do původního stavu nebo vylepšit jeho současný stav. Může se jednat o fyzické předměty, ale také o abstraktní věci, jako jsou chyby, nedorozumění nebo vztahy. Napravování je často spojeno s opravováním chyb, odstraňováním nedostatků a zlepšováním celkového stavu něčeho.

Výjimečný

Výjimečný znamená nezvyklý, neobvyklý, nezaměnitelný, vynikající, jedinečný. Jedná se o něco, co se vymyká běžnému, obvyklému, a je tedy výrazně odlišné. V kontextu slova může být použito jako přídavné jméno pro popis něčeho, co je mimořádné, neobyčejné nebo výrazně lepší než ostatní. .

Okoukat

Pozorovat, sledovat, nahlédnout, zjistit, převzít, naučit se, inspirovat se, získat informace, využít jako vzor.