Instinktivnost

Význam slova: Popisem instinktivnosti se označuje přirozená schopnost jedince reagovat na podněty a situace bez přemýšlení nebo vůle. Je to vrozený automatismus, který je dán biologickými a sociálními faktory. Instinktivnost se projevuje v podobě pudovosti a automatických reakcí, které jedinec nepotřebuje učit nebo osvojovat. Je to přirozený způsob chování, který umožňuje přežití a adaptaci na prostředí.

Synonyma: intuitivita, pudovost, automatismus, impulzivita, nepřímé cítění, instinkt, instinktivní reakce, pudový proces, nevědomý proces, náhlý nápad

Hovorově: přirozenost, pudovost, spontánnost, podvědomost, vrozenost, intuice

Další synonyma

Naschvál

úmyslně, účelově, s cílem způsobit někomu nebo něčemu nepříjemnost, škodu nebo potíže, bez ohledu na následky.

Pozastavit se

Zastavit se na chvíli a přemýšlet nebo se zamyslet nad něčím. Přestat dělat něco aktivního a věnovat se introspekci nebo reflexi.

Neštěstí

Stav, situace nebo událost, která přináší negativní důsledky, škody nebo ztráty. Může být způsobeno přírodními pohromami, lidským zaviněním nebo náhodou. Často se pojí s pocitem smutku, zoufalství a beznaděje. Osud nebo náhoda, která přináší nežádoucí události nebo nespravedlnost.

Informační technologie

soubor technik, metod a nástrojů pro zpracování, ukládání a sdílení informací pomocí počítačů a dalších elektronických zařízení.

Slohový

Slohový znamená související s formou nebo tvarem. Je to slovo, které se používá k popisu něčeho, co se týká stylu, způsobu vyjádření nebo struktury. V tomto kontextu se slohový používá k označení něčeho, co se týká psaní, vyprávění nebo jiného druhu uměleckého projevu.

Úslužnost

Jedná se o vlastnost nebo schopnost být ochotný a ochotně pomáhat ostatním, být zdvořilý a vstřícný vůči druhým.