Jaksi

Význam slova: Zřejmě nebo podivně. V kontextu se jedná o výraz, který popisuje něco, co není úplně jasné nebo obvyklé. Může být použit jako příslovce nebo přídavné jméno.

Synonyma: zdánlivě, zřejmě, podivně, divně, zvláštně, nezvykle, tajemně, neobvykle, zřídkakdy, náhodně

Hovorově: nějaký, určitý, jakýsi, jakýkoli, nějakým způsobem, nějakým případem

Další synonyma

Neurčitost

- Neurčitost je stav, kdy není možné jednoznačně určit nebo vyjádřit něco konkrétního. Je to absence jasnosti, přesnosti nebo jednoznačnosti. Neurčitost může být také spojena s nejistotou, nejasností nebo nejasným smyslem. V jazyce se neurčitost může projevovat například v použití nekonkrétních výrazů nebo nejednoznačných formulací.

Mrskat

Vyjadřuje zvukový projev, který vydávají zvířata, když jsou naštvaná nebo se brání. Slovo se také používá pro označení pohybu, kdy se někdo prudce a rychle pohne nebo škubne.

Nomen omen

osudný zákon, karmický zákon. Slovo "nomen omen" se používá k označení situace, kdy se něco stane přesně tak, jak bylo předurčeno. Je to spojení latinských slov, které znamená "jméno je osudem". Toto slovo se používá v kontextu, kdy se něco stane, co je v souladu s osudem nebo karmou. Význam tohoto slova je tedy spojen s vírou v osud a vlivem předurčení na naše životy.

Přitulit se

Obrazný popis jednání, kdy se osoba přibližuje k druhé osobě a tiskne se k ní, jako by chtěla vyjádřit svou náklonnost, něžnost nebo lásku. Může se jednat o tisknutí se k někomu při líbání, objetí nebo jen při přiblížení se k druhému tělem.

Zrekapitulovat

shrnout, zopakovat a sesumírovat důležité informace nebo události.

Filozofovat

Rozjímat nad myšlenkami, spekulovat o různých otázkách a problémech.