Každodenní

Význam slova: Slovo "každodenní" označuje něco, co se opakuje každý den, je pravidelné a běžné. Znamená to, že se něco děje nebo se něco provádí každý den bez výjimky. Může se jednat o činnost, zvyk, událost nebo nějakou povinnost, která se opakuje každý den. V kontextu tohoto slova se tedy jedná o něco, co je součástí našeho každodenního života a je pro nás běžné a pravidelné.

Synonyma: :rutinní, denní, pravidelný, běžný, obvyklý, častý, typický, konstantní, přítomný, stálý

Hovorově: obvyklý, rutinní, všední, stereotypní, standardní, banální

Další synonyma

Rozrůzněný

různorodý, obsahující různé prvky nebo vlastnosti. V kontextu se jedná o slovo, které vyjadřuje rozmanitost nebo pestrost, například v rámci skupiny lidí nebo vlastností nějakého objektu. Může být použito i pro vyjádření rozdílnosti nebo variabilnosti v nějakém jevu nebo situaci.

Šaltrovat

Něco udržet nebo stáhnout pevně a těsně k sobě, obvykle pomocí nějakého mechanismu nebo nástroje. Slovo se používá zejména v souvislosti s upevňováním nebo stahováním různých částí nebo součástí, například při opravách nebo při sestavování něčeho.

Čouhat

Pozorovat, nahlížet nebo se dívat na něco s nejistotou, napětím nebo zvědavostí. Jedná se o činnost, kdy se oči upírají na určitý objekt, zvíře nebo osobu s cílem zjistit něco nového nebo neznámého. Čouhat může být také spojeno s přemýšlením nebo přemítáním nad něčím.

Nedbale

Slovo "nedbale" znamená, že něco je provedeno záškodnicky a nezodpovědně, bez ohledu na následky. Vyjadřuje neopatrný a nepřesný přístup k něčemu, co by mělo být provedeno pečlivě a odpovědně. Jedná se o opak slova "dbale", které znamená pečlivě a zodpovědně. V kontextu lze slovo "nedbale" chápat jako negativní vlastnost nebo jednání, které může mít škodlivé důsledky.

Nulový

Zanedbatelný. Slovo "nulový" vyjadřuje, že daná vlastnost nebo hodnota je tak malá, že ji lze považovat za nepodstatnou nebo neexistující. Používá se především v matematice nebo v technických oborech, ale může být použito i v běžné řeči.

Nějaký

Popis slova "nějaký" je "nějakým způsobem" nebo "některý".