Komprimovat

Význam slova: Zkrátit, snížit velikost nebo objem, zmenšit.

Synonyma: stlačit, shrnout, zredukovat, zkrátit, sbalit, zhutnit, skomprimovat, zkomprimovat, zatížit, zestáhnout

Hovorově: Zmáčknout, stlačit, ztlumit, zploštit, ubrat tlak, zredukovat tlak

Další synonyma

Zbrojnice

Sklad pro uchování zbraní a vojenského vybavení.

Třpytit se

Zářit, blýskat se. Třpytí se je sloveso, které popisuje jasné světlo, které se odráží od povrchu a vytváří lesk. Může být spojeno s krásou, luxusem nebo bohatstvím. Třpytivý povrch může být vyroben z různých materiálů, jako jsou diamanty, zlato nebo sklo. Třpytivý lesk může být také přirovnán k záři, která vychází z něčeho krásného nebo výjimečného. Třpytivé světlo může být také spojeno s nadějí nebo radostí.

Výmysl

Výmysl je nápadem nebo výtvorem, který je vytvořen lidskou myslí. Jedná se o nový koncept, myšlenku nebo představu, která je vytvořena pomocí fantazie a kreativity. Výmysl může být vytvořen v různých oblastech, jako jsou umění, věda, technologie nebo literatura. POPIS_SLOVA.

Lesbický

Slovo označuje vlastnosti, chování nebo vztahy, které jsou typické pro ženy. V kontextu tohoto slova se jedná o popis vztahu mezi dvěma ženami, který je založen na lásce a sexuální přitažlivosti.

Zbrklý

slovo používané k označení někoho nebo něčeho, co jedná neuváženě, bez rozmyslu, příliš rychle a bez ohledu na následky. V kontextu může být také použito k označení něčeho, co se děje příliš rychle a bez kontroly, což může vést k nebezpečným situacím. Zbrklý člověk nebo čin je tedy spojován s nedostatkem rozvážnosti a opatrnosti.

Stížnost

Předání nebo vyjádření nespokojenosti s něčím, co se stalo nebo se děje.