Konfiskovat

Význam slova: Odebrat nebo zmocnit se majetku nebo jiného předmětu jako trest za nějaký přestupek nebo trestný čin.

Synonyma: zabavit, zmocnit se, odebrat, odepřít, zcizit, zkonfiskovat, zřídit, zadusit, zabrat, zkonfisquovat

Hovorově: zabavit, převzít, odebrat, odcizit, zkonfiskovat, zadržet

Další synonyma

Nespočetněkrát

označuje nekonečně mnoho opakování nebo výskytů určitého jevu nebo události, které nelze přesně zjistit nebo spočítat. Toto slovo může být použito v různých kontextech, například k popisu velkého množství něčeho, co se opakovalo nebo stále opakuje. Může také vyjadřovat nekonečný počet možností nebo variant.

Uvolněný

Uvolněný je stav, kdy se člověk cítí uvolněný a relaxovaný. Je to pocit, kdy jsou svaly uvolněné a mysl je klidná. Uvolněný člověk se cítí bezstarostný a odpočatý.

Jízdenka

Doklad o zaplacení cestovného, který opravňuje k jízdě na určité trase.

Doprovodit

Provádět nebo dopravit někoho na určité místo.

Věštba

Proroctví nebo předzvěst. Slovo věštba označuje předpověď budoucích událostí nebo osudu na základě magických nebo nadpřirozených schopností. Je spojeno s pradávnými rituály a vírou v nadpřirozené síly. Věštba může být interpretována různými způsoby a může být použita jako varování nebo jako návod k jednání.

Vběhnout

Vběhnout znamená rychle se dostat dovnitř nebo na určité místo. V kontextu výběhu nebo utíkání znamená, že osoba rychle běží nebo se dostává pryč z určité situace.