Konjunkturalista

Význam slova: Osoba, která se zabývá analýzou a předpovědí krátkodobých ekonomických trendů a vývoje.

Synonyma: cyklicky, sezónně, okamžitě, krátkodobě, přechodně, dočasně, momentálně, naléhavě, aktuálně, současně

Hovorově: Jednotlivec, optimista, spekulant, nadsenec, veseloun, předvídavý

Další synonyma

Exhalát

Popis slova, který se uvede v tomto kontextu: Význam slova "exhalát" je výfuk, vzduch. Jedná se o označení pro výdech vzduchu z dýchacích cest nebo výpar z půdy nebo vody. V medicíně se používá pro označení výdechu vzduchu obsahujícího oxid uhličitý a další látky. V kontextu výfuku se jedná o výfukové plyny z motorových vozidel.

Škvírový

Popis slova "škvírový" je trhlinový nebo mezerový. Jedná se o vlastnost nebo charakteristiku, která se vztahuje k něčemu, co má trhliny nebo mezery. Slovo může být použito například v kontextu stavebnictví, kde označuje materiál nebo povrch, který má škvíry nebo mezery. Tato vlastnost může být výhodná nebo nevýhodná, v závislosti na konkrétním použití. Celkově lze tedy říci, že slovo "škvírový" se vztahuje k něčemu, co má trhliny nebo mezery.

Mračit

vyjadřuje stav, kdy se obloha zakrývá mraky, což může být spojeno s očekáváním deště nebo bouřky. Také může znamenat zhoršení nálady nebo nespokojenost.

Průměr

Průměr je statistický ukazatel, který vyjadřuje střední hodnotu v dané množině čísel. Jedná se o součet všech hodnot v množině dělený počtem prvků. Tento ukazatel slouží k vyjádření typické hodnoty v dané množině. Medián je dalším statistickým ukazatelem, který se vypočítává jako prostřední hodnota v uspořádané množině čísel. Aritmetický průměr a medián se mohou lišit v případě, že v množině existuje výrazný odlehlý prvek.

Luštit

Odhalit nebo rozluštit, co je skryto nebo tajemné. V kontextu luštění znamená vyřešit nebo odhalit něco, co je obtížné nebo záhadné. Tato činnost často vyžaduje logické myšlení, pozornost a trpělivost. Luštění může být spojeno s hádankami, šiframi nebo kryptografií, ale také s odhalováním tajemství nebo vyřešením problému.

Zrát

popis slova, který se používá pro označení procesu znehodnocení nebo zchátrání něčeho. V kontextu se jedná o způsob, jakým se něco postupně zhoršuje nebo ztrácí svou hodnotu.