Konsola

Význam slova: Pult nebo řídicí panel, který slouží k ovládání určitého zařízení nebo systému. Používá se zejména v technických oborech, jako je elektronika nebo počítačové technologie. Konsola může být fyzickým zařízením s tlačítky, přepínači nebo displejem, nebo může být také virtuální v počítačovém prostředí. Slouží k rychlému a pohodlnému ovládání a monitorování daného systému.

Synonyma: konzole, pult, řídicí panel, terminál, ovladač, řídicí stůl, počítačová stanice, strojvůdce, řídící jednotka, pracovní stanice

Hovorově: Hračka, ovladač, ovládačka, ovládací jednotka, herní konzole, herní přístroj

Další synonyma

Ořezávat

Provádět řezání nebo stříhání rostlin, zejména stromů, ke zlepšení jejich tvaru, zdraví nebo vzhledu.

Bezmyšlenkovitý

Neuvážený, nedbající na rozum, bez přemýšlení.

Ratifikace

Ratifikace je akt schválení mezinárodní smlouvy nebo dohody ze strany vlád.

Apartní

popis slova, který znamená rozdílný, nezávislý. Toto slovo se používá pro vyjádření stavu, kdy jsou věci, lidé nebo skupiny odděleny od sebe a nemají mezi sebou žádný vztah. Slovo "apartní" se také může použít pro popis něčeho, co je odlišné od ostatního a vyniká svou jedinečností. Je to slovo, které vyjadřuje něco samostatného a odlišného od ostatního.

Posesivní

POSESIVNÍ - charakterizuje jedince, který je netrpělivý a často projevuje hněvivé chování. Je pro něj typické, že si přivlastňuje věci nebo lidi a nedokáže se s nimi dělit. Tento termín se používá zejména v psychologii nebo v sociálních vědách.

Prosytit

saturace; jedná se o stav, kdy je daná věc nebo osoba plně naplněna, uspokojena nebo zasytěna. V případě sytí se jedná o plnění fyzických potřeb, zatímco v případě zalití se jedná o plnění emocionálních potřeb. Obecně se tedy jedná o stav naplnění nebo uspokojení.