Konvoj

Význam slova: průvod nebo oddíl, který se pohybuje společně a obvykle má stejný cíl. Jedná se o skupinu lidí, vozidel nebo lodí, které se pohybují společně za účelem ochrany nebo dopravy určitého zboží nebo osob. Konvoj může být využíván například v armádě, při přepravě zboží nebo jako součást námořních operací.

Synonyma: pohroma, průvod, oddíl, skupina, karavana, řada, pochod, armáda, řetěz, sbor

Hovorově: kolona, karavana, sprievod, družina, výprava, procesie

Další synonyma

Iracionalita

Jedná se o stav, kdy člověk nejedná rozumně a logicky, ale spoléhá se na své pocity a emoce. Je to stav, kdy člověk neřeší problémy racionálně, ale spoléhá se na své náhodné myšlenky a představy. Iracionalita může být spojena s bláznovstvím a nedostatkem logického uvažování.

Advokát

Zástupce a obhájce v právních záležitostech, který poskytuje právní poradenství a zastupuje klienty před soudem. Advokát je odborník v oblasti práva, který má právo vykonávat advokátní profesi po splnění příslušných podmínek stanovených zákonem. Je povinný dodržovat etický kodex a hájit zájmy svých klientů.

Eskamotér

Osoba, která se specializuje na provedení kouzelnického triku nebo okouzlení diváků. Tento termín se také používá pro označení kouzelníka, který dokáže vykonávat náročné a zdánlivě nemožné kouzelnické kousky. Eskamotér je tedy zručný a zkušený kouzelník, který dokáže diváky fascinovat a překvapit svými triky.

Nesvoboda

stav, kdy je jedinec zbaven svobody jednat, rozhodovat a vyjadřovat se dle své vůle. V kontextu může být spojeno s izolací od ostatních, zotročením a omezením možností jedince.

Zobání

Slovní spojení, které označuje činnost zobání, tedy akci, při které se otevírají a zavírají čelisti. Toto slovo se používá převážně v souvislosti s ptáky, kteří mají zobák, kterým se živí a při tom zobání se jejich čelisti pohybují. Zobání může také označovat jemné kousání nebo přikusování.

Ohava

Slovo "ohava" znamená malý, jemný nebo něžný. Je to přídavné jméno, které popisuje něco, co je drobného nebo jemného charakteru. Toto slovo může být použito pro popis různých věcí, jako jsou například květiny, zvířata nebo i lidské vlastnosti. V překladu znamená "ohava" něco, co je velmi drobného a křehkého.