Koupě

Význam slova: Jedná se o proces, kdy osoba nebo subjekt získává vlastnictví nad určitým zbožím, službou nebo právem. Zakoupení může být provedeno prostřednictvím peněz, výměnou za jiné zboží nebo službu, nebo formou daru. Nákupní koupě je obvykle spojena s určitým obchodním transakcí, kdy kupující platí prodávajícímu za nabízený produkt nebo službu.

Synonyma: nákup, zakoupení, nákupní, objednávka, kupování, nákupní cesta, objednávání, zakoupené, nákupní jízda, konzumace

Hovorově: akvizice, obstarání, nákup, investice, pořízení, získání

Další synonyma

Opiát

opiát je droga nebo psychotropní látka, která působí na centrální nervový systém a vyvolává euforii, úlevu od bolesti nebo změny vnímání. Jedná se o silně návykovou látku, která může způsobit závažné zdravotní problémy a závislost. Opiáty jsou běžně užívány jako léky na zmírnění bolesti, ale jsou také zneužívány jako rekreační drogy. Jejich užívání je v mnoha zemích regulováno a může být trestné.

Brunátnět

Změna barvy předmětu do tmavšího odstínu, obvykle hnědé nebo černé.

Dekorovat

Zdobit nebo zkrášlit něco, často za účelem zvýšení estetické hodnoty nebo atraktivity. Může se jednat o přidání barev, vzorů, ozdobných prvků nebo jiných detailů. Dekorování může být součástí umělecké tvorby nebo může sloužit k vylepšení interiéru, exteriéru, oblečení, nádobí apod.

Usazenina

sediment je označení pro pevnou látku, která se usadila na dně nějaké nádoby nebo v nějakém prostoru. Může se jednat o různé minerály, písek, bahno apod. V geologii se používá pro označení usazených hornin. Odloupanina je pak částí horniny, která se oddělila od většího celku, např. od skály nebo útesu. .

Přináležitost

Vlastnost nebo stav, kdy něco patří nebo je připojeno k něčemu jinému, což vytváří určitou souvislost nebo propojení.

Svalit se

Popisuje situaci, kdy osoba nebo předmět náhle klesne nebo sklouzne dolů, obvykle bez kontroly nad svým pohybem. Může být vyvoláno náhlým ztrátou rovnováhy nebo přílišnou váhou, která způsobí pád nebo sklouznutí.