Krouživý

Význam slova: Slovo "krouživý" označuje něco, co má tvar kruhu nebo oblouku, je křivý nebo se pohybuje po křivce. Je to adjektivum, které popisuje vlastnosti nebo charakteristiku objektu nebo jevu.

Synonyma: obvodový, oblouk, křivka, curvilíneo, kruhovitý, kulatý, vlnkový, rotační, konkávní, konvexní

Hovorově: obíhavý, kruhový, cyklický, obcházející, okružní, rotující

Další synonyma

Zlíbit se

vyvolat příznivý dojem, zaujmout, získat si sympatie.

Projekt

Jedná se o termín, který označuje konkrétní plán či záměr, který má být realizován. Projekt může být například vědecký, umělecký nebo podnikový. Je to předem stanovená úloha, která má být splněna v určitém časovém horizontu a s přesně stanovenými cíli. V rámci projektu se využívají různé zdroje, jako jsou finance, lidé, čas a materiály. Výsledkem projektu je většinou nějaký konkrétní produkt nebo služba. V současné době se projektové řízení stává stále důležitějším nástrojem pro efektivní plánování a řízení činností v různých oblastech lidské činnosti.

Zhlédnout

Podívat se na něco, něco si prohlédnout, pozorovat.

Probudilý

označuje stav, kdy se člověk právě probouzí nebo je již plně vzhůru a je plně přítomen. Je to stav, kdy člověk získává zpět vědomí a aktivně vnímá své okolí.

Zkoncentrovat

Soustředit se na něco, zaměřit se na určitou věc nebo úkol. Slovo "zkoncentrovat" znamená soustředit svou pozornost a energii na jednu konkrétní věc, aby byla dokončena úspěšně.

Dušnost

Dušnost je stav, kdy je vzduch v prostředí velmi suchý a nepříjemný. Jedná se o pocit, kdy se vdechovaný vzduch zdá být vysušený a způsobuje nepohodlí.