Kumbál

Význam slova: Nástroj určený k vytváření zvuků pomocí úderů do plochého povrchu. Používá se například v hudbě nebo v rituálních obřadech. Je vyroben z pružného materiálu a má charakteristický zvuk.

Synonyma: druml, buben, bubín, bicí, nádoba, hrnec, hrníček, sud, hrnek, válec

Hovorově: bedna, truhla, krabice, pytel, koš, skříňka

Další synonyma

Zítřejší

Slovo \"zítřejší\" znamená budoucí nebo následující. Jedná se o slovo, které se používá pro vyjádření toho, co se stane v příštích dnech nebo v budoucnosti. Je to synonymum pro slova jako \"příští\" nebo \"další\". Slovo \"zítřejší\" se používá v různých kontextech, například v kalendáři, v plánech nebo v předpovědi počasí. Je to běžně používané slovo, které vyjadřuje časový úsek od dneška do zítřka.

Odstrčený

Slovo "odstrčený" znamená, že byl někdo nebo něco odstrčen, tedy vyřazen nebo vyháněn ze společnosti nebo určité situace. Je to stav, kdy je dotyčný nežádoucí nebo nevhodný a je tedy odstrčen od ostatních. Může se jednat o fyzické nebo psychické vyřazení, které může mít negativní dopad na dotyčného.

Nástraha

Nástraha je předmět nebo prostředek, který slouží k přilákání zvířat nebo lidí. V kontextu pasti se jedná o zařízení, které má za úkol chytit zvíře nebo člověka. Nástraha může být také použita jako upozornění, které má přilákat pozornost a varovat před nebezpečím. Jedná se o prostředek, který má za úkol přitáhnout pozornost a přimět k jednání.

Rozradostněný

Šťastný, nadšený. Slovo \"rozradostněný\" vyjadřuje silný pocit radosti a štěstí, který může být způsoben například úspěchem, překvapením nebo příjemnou událostí. Je to stav, kdy se člověk cítí plný energie a optimismu a jeho nálada je výrazně pozitivní. Tento pocit může být také spojen s nadšením a euforií.

Jemnocit

Slovo, které vyjadřuje jemnost a něžnost, a to zejména v emocionálním smyslu. Označuje schopnost vnímat a projevovat citlivost a ohleduplnost vůči druhým a svému okolí. Je spojeno s tichým a něžným projevem lásky, péče a pochopení.

Elegance

Popis elegancie, která se projevuje v dokonalém sebeovládání a noblesním chování. Vyjadřuje vysoký stupeň kultivovanosti, zdvořilosti a vkusu. Je spojována s dokonalým projevem jemnosti, ladnosti a zdvořilosti v jednání. Vysoká elegancie je projevem vynikajícího vkusu a noblesy.