Lačný

Význam slova: "lačný" - vyjadřuje stav, kdy člověk pociťuje silnou potřebu jíst, když je hladový. Toto slovo může být také použito v přeneseném smyslu, kdy označuje silné toužení nebo nedostatek něčeho.

Synonyma: hladový, žíznivý, hřejivý, žravý, mlsný, žravý, příživný, žízněný, nenasytný, žízlivý

Hovorově: hladový, prázdný, žravý, vyhladovělý, lapený, hladomorný

Další synonyma

Těšit

vyvolat u koho pocit radosti, potěšení nebo spokojenosti; způsobit u koho příjemný pocit nebo uspokojení; zahřát: způsobit, aby se někdo cítil příjemně, teple a pohodlně.

Promrznout

Promrznout znamená, že se něco zamrzne nebo zchladne. Toto slovo se používá v situacích, kdy se něco stane příliš studeným a může dojít k zamrznutí nebo ochlazení. Například když se člověk dostane do extrémních teplot a jeho tělo se začne promrzat. Slovo promrznout může být také použito pro popis zamrzání vody nebo jiných tekutin v chladném počasí. Celkově se jedná o stav, kdy se něco stane příliš studeným a může dojít k zamrznutí nebo ochlazení.

Ošklivec

Hnusák, ohyzdnost. Slovo "ošklivec" popisuje osobu, která je velmi ošklivá nejen fyzicky, ale i svým chováním. Je to člověk, který se chová odpudivě a vzbuzuje u ostatních pocit nelibosti a odporu. Ošklivec je synonymem pro hnusáka, který je neoblíbený a vyvolává negativní emoce u svého okolí. Toto slovo se používá pro popis lidí, ale také může být použito pro popis věcí nebo situací, které jsou odpudivé a nepříjemné. Význam slova "ošklivec" je tedy spojen s negativními emocemi a popisuje něco, co je považováno za nechutné a odpudivé.

Šotek

Výraz "šotek" označuje humoristický výrok nebo vtip, který má za cíl pobavit nebo rozveselit posluchače nebo čtenáře. Jedná se o krátkou a vtipnou poznámku, která má za úkol zpříjemnit komunikaci a uvolnit atmosféru. Slovo "šotek" může být použito jako synonymum pro slova jako "žert", "vtip" nebo "vtipná poznámka".

Grafika

Popis slova, který se vztahuje k ilustraci nebo kresbě. Grafika se týká vizuálního zobrazení pomocí linií, tvarů a barev. Je to umělecký výraz, který může být použit v různých oblastech, jako jsou reklama, design, animace nebo výtvarné umění.

Monarcha

Panovník, nejvyšší vládce státu, který má neomezenou moc a kontrolu nad svým územím a obyvateli. Monarcha může být král, císař, sultán, nebo jiný titul, který označuje nejvyššího vládce. Monarcha má obvykle dědičnou pozici a je považován za symbol jednoty a stability své země.