Lajsnout si

Význam slova: Vyjadřuje akci smíchu nebo zasmání se.

Synonyma: hrát si, smát se, zasmát se, chechtat se, pobaveně se usmívat, culit se, smíchy se rozčilovat, řehtat se, chechtat se, smíchy výskat

Hovorově: zakousnout se, škrtnout si, okusit, ochutnat, ochutit si, kousnout si

Další synonyma

Stálost

Trvalost, stabilita, nezměnitelnost, nepřerušitelnost, pevnost.

Korektní

Slovo "korektní" označuje něco, co je příkladné a poctivé, v souladu s pravidly a normami. Je to vlastnost, která vyjadřuje spravedlnost, slušnost a morální zásady. Korektní jednání je v souladu s etickými a společenskými standardy a je očekáváno od každého člověka. V překladu znamená "korektní" správný, vhodný, bezchybný.

Tik

Tik je sloveso, které znamená trhat nebo řezat.

Spára

Spára je označení pro mezeru nebo rozštěp mezi dvěma předměty, které jsou původně spojeny nebo blízko sebe. Tento termín se používá zejména pro odloučení dvou předmětů, například v případě praskliny ve zdi nebo mezi dveřmi. Spára může být také označení pro mezery mezi zuby nebo prsty na rukou a nohou. V přeneseném významu se může jednat o symbolické oddělení nebo propast mezi dvěma lidmi nebo skupinami. V obecném slova smyslu se jedná o mezeru nebo díru, která může být různých velikostí a šířek.

Tornádo

silný vír vzduchu, který se vyskytuje v bouřlivém počasí a může způsobit velké škody.

Mihnout se

Zmizet z dohledu nebo z místa rychlým pohybem. Obvykle se používá pro popis něčeho, co se děje velmi rychle a je těžké to sledovat. Například: "Viděl jsem ho jen na okamžik, jak se mihnul za roh." Slovo "mihnout se" může také znamenat, že se něco objevilo nebo zmizelo velmi rychle, jako například při blesku nebo záblesku světla.