Letargie

Význam slova: Ospalost, nečinnost, stav sníženého metabolismu, kdy dochází k poklesu fyzické i psychické aktivity.

Synonyma: lenost, ospalost, nečinnost, apatie, nezájem, letargie, nečinnost, klid, odpočinek, omámení

Hovorově: ospalost, letargický stav, únava, ospalá apatie, nečinnost, letargie

Další synonyma

Kronika

záznam nebo zpráva o událostech, které se odehrály v určitém časovém období.

Zamrznout

zmrazit, ledovat. Slovo "zamrznout" znamená přechod látky z tekutého stavu do pevného stavu v důsledku poklesu teploty. V kontextu může být použito například k popisu stavu vody, kdy se vlivem nízkých teplot promění v led. Toto slovo se také používá pro popis ztuhnutí nebo ochlazení, například v případě, že se něco zmrzne v mrazáku.

Příčit se

vyjadřuje nesouhlas nebo odpor k něčemu nebo někomu. Může se také používat ve smyslu protiřečit nebo být v rozporu s něčím.

Letka

označuje skupinu vojenských letadel, která jsou organizována podle určitých pravidel a náleží k jednotnému vojenskému útvaru.

Formativní

Popis slova, který se užívá v kontextu vytváření nebo tvoření něčeho.

Konklusivní

Slovo "konklusivní" znamená definitivní nebo rozhodný. Jedná se o něco, co je konečné a nelze to změnit. V tomto kontextu by se dalo říct, že slovo "konklusivní" označuje něco, co je jasně stanoveno a není možné to zpochybnit.