Mačkaný

Význam slova: Zkroucený nebo vlnitý. Slovo \"mačkaný\" se používá pro popis předmětů nebo materiálů, které jsou stlačené, zkrácené nebo zkroutené, obvykle v důsledku nějakého tlaku nebo násilného působení. Toto slovo může být také použito pro popis vlnění na hladině vody nebo na jiných površích. V kontextu může být použito například pro popis mačkaného papíru, mačkaného koberce nebo mačkaných vlasů.

Synonyma: zvlněný, vlnitý, zkroucený, ohnutý, ohýbaný, kroucený, skroucený, narovnaný, protažený, zkroutil

Hovorově: Plešatý, vyklepaný, vyšťavený, utahaný, zdeptaný, rozšlapaný

Další synonyma

Duplicita

- Slovo duplicita vyjadřuje tendenci něčeho se dvojit, být dvojího charakteru nebo mít dvojí podobu. V kontextu může znamenat například opakování, kopírování nebo falešnost. Je spojeno s pojmy jako podvod, falšování, plagiátorství apod. V přeneseném smyslu může vyjadřovat i neupřímnost nebo skryté záměry.

Dospět

dosáhnout, doříct. Toto slovo znamená přijít ke konci, dosáhnout určitého bodu nebo stavu, který je považován za důležitý nebo konečný. Také může znamenat vyříkat nebo vyjádřit něco důležitého nebo zásadního. V kontextu může být použito například ve větě: "Po mnoha letech tvrdé práce se konečně dospěl k úspěchu."

Nahoře

Popis slova, které označuje něco, co se nachází výše nebo někde v horní části. Je to protiklad k něčemu, co je dole nebo v dolní části. Může se také jednat o něco, co je výše než ostatní v daném prostoru nebo hierarchii. V přeneseném smyslu může znamenat také něco, co je důležité nebo nadřazené.

Mektat

Pohybovat vzduchem, vytvářet proud vzduchu, například šleháním nebo foukáním.

Je nutno

Nutnost, povinnost, nezbytnost. Slovo "je nutno" vyjadřuje, že něco je nezbytné, nezbytné nebo nevyhnutelné. Je to výraz používaný v situacích, kdy je něco velmi důležité nebo kdy je něco nezbytné pro dosažení určitého cíle. Slovo "je nutno" vyjadřuje důraz na nezbytnost a naléhavost.

Skrytost

Popis slova, který vyjadřuje tajemství, neznámost nebo skrytost.