Mikropočítač

Význam slova: mikropočítač je elektronické zařízení, které obsahuje mikroprocesor a slouží k zpracování dat. Jedná se o malý a kompaktní počítač, který je schopen provádět různé úkoly a je běžně používán v domácnostech i průmyslu. Mikropočítač se také nazývá mikrokomputer a je základním stavebním prvkem moderních elektronických zařízení.

Synonyma: mini počítač, mikrokomputer, mikroprocesor, minipočítač, notebook, mikrokalkulačka, palcový počítač, palmtop, subnotebook, ultramini počítač

Hovorově: minipočítač, notebook, počítaček, mikrokomputér, počítačík, malý počítač

Další synonyma

Reflexívní

Slovo sebereflexní popisuje vlastnost člověka, který je schopen se zamyslet nad svým vlastním jednáním, myšlením a emocemi. Je to schopnost sebezkoumání a sebepoznání, která je důležitá pro osobní růst a rozvoj. Reflexívní jedinec je schopen vnímat a analyzovat své vlastní chování a přemýšlet o svých motivacích a cílech. Je to také schopnost sebereflexe, která umožňuje člověku lépe porozumět sobě i svému okolí.

Vyhloubit

Prohloubit nebo zhluboka vykopat důlek, jámu nebo prohlubeň v zemi nebo jiném materiálu.

Sloučení

Sloučení je proces, při kterém se dva nebo více prvků spojí do jednoho celku. Tento termín se používá v různých oborech, například v ekonomii (fúze společností), v politice (sjednocení států) nebo v biologii (sloučení buněk). Sloučení může být dobrovolné nebo nucené a má za cíl dosáhnout větší efektivity, síly nebo účinnosti. Výsledkem sloučení je nový celek, který je výsledkem spojení původních prvků. Sloučení

Bytí

je stav nebo podstata existence, přítomnost, život. Znamená existenci nebo bytostnost něčeho nebo někoho. Může se také používat jako sloveso v různých časech a tvarech, například "být" nebo "bývat". V kontextu se tedy jedná o základní stav existence nebo přítomnosti něčeho, co existuje nebo žije.

Nelegálnost

Popis slova, který označuje stav nelegálnosti, tedy protiprávnosti nebo nezávaznosti. Jedná se o stav, kdy je něco v rozporu s platnými zákony nebo předpisy. Slovo nelegálnost se používá v různých oblastech, například v právu, politice nebo ekonomii. Je to stav, který může být sankcionován a je tedy důležité dodržovat platné zákony a předpisy.

Šelestění

Šelestění je zvukový projev, který vzniká pohybem něčeho lehkého, jako jsou listy, vlasy nebo šaty. Je to jemné šustění nebo šumivý zvuk, který může být příjemný nebo rušivý v závislosti na situaci. Vyskytuje se především v přírodě, ale může být také uměle vytvořen například při chůzi po listoví nebo při hraní na hudební nástroj.