Mikropočítač

Význam slova: mikropočítač je elektronické zařízení, které obsahuje mikroprocesor a slouží k zpracování dat. Jedná se o malý a kompaktní počítač, který je schopen provádět různé úkoly a je běžně používán v domácnostech i průmyslu. Mikropočítač se také nazývá mikrokomputer a je základním stavebním prvkem moderních elektronických zařízení.

Synonyma: mini počítač, mikrokomputer, mikroprocesor, minipočítač, notebook, mikrokalkulačka, palcový počítač, palmtop, subnotebook, ultramini počítač

Hovorově: minipočítač, notebook, počítaček, mikrokomputér, počítačík, malý počítač

Další synonyma

Kapoun

Kapoun je označení pro ptáka, konkrétně bažanta nebo divokou husu. Je to druh ptáka, který se vyskytuje v přírodě a je hojně loven pro maso. Kapoun je většinou označení pro samce těchto druhů ptáků.

Eminentní

Popis slova, který znamená proslulý, významný.

Upatlat

Zeslabit nebo oslabit. Toto slovo vyjadřuje snížení síly nebo účinnosti něčeho. Používá se například v souvislosti s fyzickou nebo mentální kondicí, ale také například v souvislosti s výkonem stroje nebo účinností léku.

Připálený

Slovo připálený znamená, že něco bylo vystaveno vysoké teplotě a tím pádem se stalo ohořelým nebo spáleným na popel. V tomto kontextu se jedná o stav, kdy se jídlo nebo nějaký předmět připálil a ztratil svou původní podobu nebo chuť.

Signál

Informační signál, který slouží jako pokyn nebo záblesk, který má nějaký význam pro příjemce. Může být vysílán pomocí různých prostředků, jako například světelný, zvukový nebo elektronický signál. Je důležitý pro komunikaci a předávání informací mezi lidmi, přístroji nebo systémy.

Rozlišitelný

Popis, který umožňuje odlišit jednu věc od druhé. Slovo může být použito k vyjádření toho, že něco má specifické vlastnosti, které ho odlišují od ostatních. Může být také použito k popisu něčeho, co je jasně rozpoznatelné nebo snadno rozeznatelné. V kontextu může být slovo "rozlišitelný" použito k vyjádření toho, že něco má vlastnosti, které umožňují jeho rozlišení od ostatních objektů nebo jevů.