Murální

Význam slova: označuje něco, co se týká zdí, omítek nebo stěn. Může se jednat o malbu, dekoraci nebo jiný typ uměleckého zpracování na stěnách nebo omítkách. Tento termín se často používá v souvislosti s uměleckými díly v exteriérech nebo interiérech budov.

Synonyma: stenový, zdířkový, omítkový, fasádní, zdířový, stěnový, fasádní, plošný, plošný, panelový

Hovorově: malířský, nástěnný, freskový, dekorativní, výzdobný, maďarský

Další synonyma

Demokracie

Popis slova, který se používá pro označení politického systému, ve kterém má občan právo volit své zástupce a podílet se na rozhodování o záležitostech veřejného života. Demokracie je založena na principu rovnosti a svobodného vyjadřování názorů. Je to systém, který umožňuje občanům aktivní účast na řízení státu a ochranu jejich práv.

Vnadný

Přitažlivý, působící zájem a touhu.

Vděk

Citový projev vděčnosti, ocenění nebo díků, kterým vyjadřujeme vděčnost za něco, co nám někdo udělal nebo za něco, co jsme dostali. Slovo vděk může také vyjadřovat pocity vděčnosti a uznání za pomoc nebo projevenou laskavost.

Výborně

Výborně znamená, že něco je provedeno velmi dobře nebo dokonale. Je to synonymum pro slova jako mistrně nebo úžasně. V kontextu se jedná o hodnocení něčeho, co se podařilo velmi dobře nebo dokonale. Výborně tedy vyjadřuje vysokou kvalitu nebo úspěšnost.

Koherentní

SLOVO, které popisuje něco, co je logické a přehledné.

Indoktrinace

Vliv na názory a myšlení jedince pomocí systematického školení a vzdělávání.