Nadiktovat

Význam slova: předat někomu informace, které má zapsané, aby je následně napsal nebo přečetl.

Synonyma: nařídit, uložit, nařknout, pronést, zadiktovat, diktovat, vytknout, nařizovat, přikázat, nařknout

Hovorově: napovědět, vnutit, přikázat, ovládnout, diktovat, vymáhat

Další synonyma

Plastický

pružný, měkký, snadno tvarovatelný, schopný se přizpůsobit; plastický se používá pro popis materiálů, které jsou schopné se měnit a přizpůsobovat podle potřeby, nebo pro popis osob, které jsou schopné se přizpůsobit různým situacím.

Zúčastněný

Slovo "zúčastněný" znamená, že se někdo aktivně účastní něčeho, je zapojen do nějaké činnosti nebo události. Je to synonymum pro slova "účastněný" nebo "účasten". Označuje osobu, která je přítomná a aktivně se podílí na něčem, co se děje.

Výběžek

Výběžek je označení pro výstup nebo výstupní část nějakého objektu nebo tělesa. V kontextu hrany nebo okraje se jedná o část, která vystupuje nebo vytváří přechod mezi dvěma plochami. V případě hrany může jít o ostrý nebo tupý výběžek, zatímco v případě okraje se může jednat o hranu plochy nebo ohraničení nějakého prostoru. Popisuje část objektu, která vystupuje nebo tvoří přechod mezi dvěma plochami, může být ostrý nebo tupý a může se vztahovat k hraně nebo okraji.

Schizofrenický

Psychický stav charakterizovaný rozdvojením osobnosti a poruchami myšlení a vnímání reality.

Třpytit se

Zářit, blýskat se. Třpytí se je sloveso, které popisuje jasné světlo, které se odráží od povrchu a vytváří lesk. Může být spojeno s krásou, luxusem nebo bohatstvím. Třpytivý povrch může být vyroben z různých materiálů, jako jsou diamanty, zlato nebo sklo. Třpytivý lesk může být také přirovnán k záři, která vychází z něčeho krásného nebo výjimečného. Třpytivé světlo může být také spojeno s nadějí nebo radostí.

Tyran

Osoba, která má absolutní moc a vládne bez ohledu na zájmy ostatních.