Nadnést

Význam slova: Přinést nebo vynést něco výše nebo nahoru. Může se také používat v přeneseném smyslu, jako například nadnést naději nebo nadnést otázku. Slovo se používá ve spojení s fyzickým pohybem, ale také s emocemi a myšlenkami.

Synonyma: naložit, přinést, vynést, donést, přivezt, donést, přepravit, přines, doručit, převézt

Hovorově: přinést, přivést, přemístit, přenést, překlopit, přeplácnout

Další synonyma

Přimíšenina

Směs dvou nebo více látek, které jsou navzájem promíchány. Přimíšenina může být fyzikální nebo chemická, a může být vytvořena z různých druhů látek. V chemii se přimíšenina také nazývá směs, a může být homogenní nebo heterogenní. V případě homogenní přimíšeniny jsou všechny složky dokonale promíseny a nelze je rozlišit, zatímco u heterogenní přimíšeniny jsou složky rozlišitelné pouhým okem. V každém případě však přimíšenina představuje kombinaci různých složek, které jsou v ní navzájem promíchány.

Uzávěrka

OMEZENÍ nebo LIMIT. Uzávěrka je termín používaný pro označení určitého omezení nebo limitu, který se vztahuje na určitou činnost, proces nebo situaci. V kontextu může znamenat například konečný termín pro podání žádosti, uzavření obchodu nebo ukončení práce. V obecném smyslu se jedná o časové omezení nebo hranici, která musí být dodržena.

Kopaná

Kopaná je kolektivní míčová hra, která se hraje na hřišti o rozměrech 40 x 20 metrů. Cílem je umístit míč do branky soupeře pomocí nohou a tým, který vstřelí více gólů, vyhrává. Házená je kolektivní míčová hra, kde se dva týmy snaží vhazováním a přihrávkami dostat míč do branky soupeře. Volejbal je kolektivní míčová hra, kde se dva týmy snaží pomocí úderů rukou přes síť dostat míč na soupeřovu stranu hřiště. Všechny tyto sporty vyžadují dobré koordinační schopnosti, rychlost, sílu a taktické myšlení.

Jehlan

Jehlan je geometrický útvar, který má tvar kužele. Je to tedy kopec, který se zužuje nahoru.

Adekvátní

Popis slova, který se používá pro označení toho, co odpovídá nebo je dostatečné pro daný účel. Adekvátní je synonymem pro přiměřený, odpovídající, dostatečný nebo vhodný. Je to slovo, které se používá pro vyjádření toho, co je přesně takové, jaké by mělo být, bez nadbytečnosti nebo nedostatečnosti. V kontextu může být adekvátní například použito pro popis něčeho, co je vhodné nebo odpovídající dané situaci, nebo pro vyjádření toho, co je dostatečné pro splnění určitého úkolu.

Pohřížit

Uchopit, zabránit v pohybu, nechat na jednom místě.