Nadnést

Význam slova: Přinést nebo vynést něco výše nebo nahoru. Může se také používat v přeneseném smyslu, jako například nadnést naději nebo nadnést otázku. Slovo se používá ve spojení s fyzickým pohybem, ale také s emocemi a myšlenkami.

Synonyma: naložit, přinést, vynést, donést, přivezt, donést, přepravit, přines, doručit, převézt

Hovorově: přinést, přivést, přemístit, přenést, překlopit, přeplácnout

Další synonyma

Kombinovat

spojovat nebo sčítat věci, prvky nebo myšlenky, aby vytvořily nový celek.

Vysočina

Popis slova označuje geografický útvar vysokého terénu, který se vyznačuje výškovým rozdílem oproti okolnímu prostředí. V případě hor se jedná o výrazný reliéf s vrcholy a údolími, zatímco náhorní plošina je charakterizována jako rovinný nebo mírně zvlněný terén ve výšce nad okolním prostředím.

Rozplemenit se

znamená rozmnožit se, zvýšit svůj počet, rozrůst se. Je to proces, kdy se něco rozdělí na více částí nebo se rozdělí do menších jednotek. Může se jednat o rozmnožení organismů, rozdělení majetku nebo rozdělení něčeho na více částí.

Filosofovat

Zkoumat, přemýšlet a rozjímat o různých otázkách a tématu, často se zaměřením na životní filosofii a morální hodnoty.

Vyšetřovat

zkoumat, prověřovat. Jedná se o proces, během kterého se zjišťují informace, fakta a důkazy, které pomáhají objasnit danou situaci nebo problém. Vyšetřování je důležitou součástí práce policie, justice nebo lékařů, kteří se snaží odhalit pravdu a nalézt odpovědnost za určitý čin nebo událost. Cílem vyšetřování je získat co nejúplnější a nejpřesnější obraz o dané věci a na základě toho rozhodnout o dalším postupu.

Atletický

Popisuje osobu, která je fyzicky zdatná a pohyblivá. Je to člověk, který má dobré fyzické předpoklady pro sport a je schopen vykonávat náročné fyzické aktivity. Může se jednat o profesionálního sportovce, ale i o osobu, která se věnuje pravidelnému cvičení a udržuje si tak svou atletickou kondici. Atletický člověk je obvykle vytrvalý, silný a má dobrou koordinaci pohybů.