Naduřelý

Význam slova: Slovo naduřelý označuje stav, kdy je něco nafouklé, přemrštěné nebo přehnané. V přeneseném smyslu může znamenat, že je něco příliš vyumělkované nebo nadnesené. Je to stav, kdy je něco příliš nafouknuté a není v souladu s realitou.

Synonyma: přeceněný, nafoukaný, přemrštěný, přehnaný, nadbytečný, domýšlivý, přesycený, vznesený, panovačný, přepjatý

Hovorově: povyrovanej, nadutý, namyšlený, nafoukaný, pyšný, domýšlivý

Další synonyma

Úskalí

Nebezpečné situace, které mohou nastat a způsobit problémy nebo překážky. Označuje nepříjemné situace, které mohou být obtížné nebo těžko řešitelné.

Odklidit

Přemístit nebo odvézt něco z místa na místo, kde už nebude překážet nebo bude lépe zapadat do prostoru.

Sjezdový

Slovo "sjezdový" označuje něco, co je určeno pro sjezd nebo klesání, například sjezdovou trať, sjezdové lyžování nebo sjezdovou káru. Může se také vztahovat k něčemu, co je vhodné pro sjezd nebo klesání, jako například sjezdové pneumatiky.

Utlačovatel

Osoba, která systematicky a bezohledně ovládá a potlačuje ostatní, využívá své moci k utlačování a násilnému ovládání společnosti.

Hulvátský

bezohledný, drzý. Slovo \"hulvátský\" popisuje člověka, který se chová neohleduplně a bezohledně k ostatním. Je to člověk, který nemá žádné zábrany a jedná drze a neohleduplně. Toto slovo může být použito i k popisu chování, které je hrubé a nezdvořilé.

Hbitý

Rychlý, obratný, mrštný, schopný pohybu s vysokou rychlostí. V kontextu se může jednat o schopnost být rychlý v reakcích, pohybech nebo myšlení. Slovo hbitý může také znamenat schopnost se pohybovat s lehkostí a graciózností. Je to synonymum pro slovo bystrý, které může znamenat schopnost rychle chápat nebo pochopit. Celkově se jedná o slovo, které popisuje rychlost a obratnost v pohybu nebo myšlení.