Nahonem

Význam slova: V přeneseném slova smyslu znamená rychle se přesunout nebo jednat v určitém časovém limitu. Slovo může být také použito pro vyjádření náhlého a neplánovaného jednání. Je to synonymum pro skočit nebo spěchat.

Synonyma: honem, skočit, spěchat, utíkat, rozběhnout se, pospíchat, uspěchat, přiběhnout, šplhat, žbluňkat

Hovorově: nahonem, nakopnout, nacpat, naklápnout, naložit, naházet

Další synonyma

Svérázný

slovo, které označuje něco, co je originální a odlišné od běžného nebo očekávaného. Slovo svérázný se používá pro popis osobnosti, stylu, myšlení nebo chování, které se vyznačuje neobvyklým nebo jedinečným přístupem.

Rarita

Rarita je termín, kterým označujeme vzácnostku nebo unikát. Jedná se o něco, co je mimořádně vzácné a těžko dostupné. V kontextu může být rarita například cenný předmět, vzácná událost nebo i jedinečný člověk. Rarita je synonymem pro vzácnost a jedinečnost.

Čistota

Stav, ve kterém je něco zbaveno nečistot a nečistých látek, či přeneseně také význam duchovní čistoty a nevinnosti.

Ryšavý

slovní vyjádření pro označení červenavého nebo rezavého odstínu vlasů nebo pleti.

Trápit se

Popis slova, který označuje stav, kdy člověk prožívá duševní nebo fyzické utrpení, bolest nebo nepříjemné pocity. Mohou to být i dlouhodobé a těžké zážitky, které způsobují trvalé narušení psychického nebo fyzického zdraví. Trápení se může projevovat různými způsoby, například neklidem, úzkostí, depresí nebo bolestí.

Fórum

shromáždění lidí, kteří se setkávají za účelem diskuse, výměny názorů nebo řešení společných problémů.