Nařknutí

Význam slova: Obvinění z něčeho, co je považováno za špatné nebo nevhodné.

Synonyma: ponížení, urážka, osočení, pokárání, ponížení, výtka, kritika, zesměšnění, pohrdání, potupa

Hovorově: obvinění, obžaloba, odsouzení, přiznání, odsouzení, prohlášení, obžaloba

Další synonyma

Bohužel

Bohužel není jiný popis než to, že vyjadřuje litování nebo pocit škody nad něčím, co se stalo nebo se stává. Může být použito jako vyjádření lítosti nad nešťastnou situací nebo událostí, která není příjemná nebo očekávaná. Je to slovo, které v sobě nese negativní náladu a vyjadřuje zklamání nebo smutek nad něčím, co nelze změnit. V běžné řeči se používá jako výraz soucitu nebo soustrasti.

Dopustit

Umožnit, připustit, dovolit. Jedná se o akci, kdy je něco povoleno nebo připuštěno, může být i v negativním smyslu jako například dovolit chybu nebo připustit selhání.

Uhryznout

Sloveso "uhryznout" znamená sežvýkat nebo skousnout něco, obvykle s využitím zubů.

Robot

Mechanismus, který je navržen pro automatizaci určitých úkolů. Je schopen provádět určité činnosti s minimálním nebo žádným zásahem člověka. Je to stroj, který je vybaven programovatelnou pamětí a senzory pro získávání informací z okolí.

Hodnocení

hodnocení je proces, při kterém se posuzuje kvalita nebo hodnota něčeho nebo někoho. Obvykle se jedná o systematické zhodnocení, které se provádí na základě stanovených kritérií. Hodnocení může být použito v různých oblastech, například ve školství, zaměstnání, vědě nebo v umění. Jeho cílem je získat objektivní informace o tom, jak dobře něco funguje nebo jak dobře někdo plní své úkoly. Výsledky hodnocení mohou být použity pro zlepšení nebo rozhodování o dalším postupu. V některých případech může být hodnocení také použito pro udělení hodnocení nebo známky. V kontextu věty " hodnocení" se jedná o popis procesu, při kterém se posuzuje kvalita nebo hodnota něčeho nebo někoho.

Potrhlý

Potrhlý je přívlastek, který označuje něco, co je nedokončené, narušené, nefunkční nebo zničené.