Navinout

Význam slova: obalit nebo zabalit něco kolem něčeho, například ovinout provázek kolem cívky.

Synonyma: :souvolit, zatočit, ovinout, obtočit, zavíčkovat, natočit, obmotat, podvázat, převázat, omotal

Hovorově: zakroužkovat, zatočit, zavrtět, zabalit, otočit, zatočit

Další synonyma

Ozdobnost

- slovo, které označuje estetický prvek, případně kvalitu, která je spojena s elegancí a krásou. Ozdobnost může být vnímána jako příjemná vlastnost, která zvyšuje estetickou hodnotu nějakého předmětu nebo prostoru. Tento termín se často používá v souvislosti s uměleckými díly, módním designem nebo architekturou. Ozdobnost může být také spojena s výzdobou, zdobením nebo ornamenty, které mají za úkol zvýraznit krásu a estetickou hodnotu daného předmětu.

Byró

slovo, které označuje nábytek nebo kancelářský předmět, který slouží jako pracovní stůl a úložný prostor pro psaní a organizaci dokumentů a potřebného vybavení.

Censura

potlačování nebo omezování informací, názorů nebo uměleckých děl ze strany autorit nebo cenzorů.

Navlhnout

Zvýšení vlhkosti něčeho, obvykle pomocí vody.

Kondolence

Vyjadřuje soustrast a soucit vůči osobě, která prožívá ztrátu nebo bolest.

Vrstva

Vrstva je horizontální plocha, která se nachází v určité vzdálenosti od jiné vrstvy. Vrstevnice jsou linie spojující body se stejnou nadmořskou výškou. Obal je ochranná vrstva, která obklopuje předmět nebo osobu. Horizontální plocha v určité vzdálenosti od jiné vrstvy, linie spojující body se stejnou nadmořskou výškou, ochranná vrstva obklopující předmět nebo osobu.