Nedaleký

Význam slova: Slovo \"nedaleký\" označuje něco, co se nachází v blízkosti nebo sousedství.

Synonyma: blízký, nablízku, sousední, příbuzný, sousedící, okolní, přilehlý, kolínský, krátkodobý, nedaleký

Hovorově: blízký, blízko, přiléhavý, sousední, poblíž, nedaleko

Další synonyma

Přivinout

Uchopit nebo obejmout něco nebo někoho.

Ochladit

Zmírnit vysokou teplotu, snížit teplo, vychladit, změnit tepelný stav na nižší.

Vyžvanit

jedná se o činnost, při které osoba mluví nebo hovoří, často bezhlavě a bez přemýšlení. Tento výraz může být také použit pro popis nesmyslného nebo neúčelného mluvení.

Draze

Draze je slovo, které popisuje vysokou cenu nebo nákladnost. Může se také používat jako přívlastek pro někoho, kdo je milý a drahý. V kontextu se však nejčastěji používá pro vyjádření finanční náročnosti nebo pro popis něčeho cenného.

Orientace

popis slova, který vyjadřuje směr nebo zaměření. Označuje schopnost orientovat se v prostoru nebo v myšlenkách, orientaci na světové strany nebo na konkrétní cíl. Může se také používat pro vyjádření orientace v životě nebo v práci. Slovo orientace je tedy široce používaný termín, který vyjadřuje schopnost určit směr nebo se zaměřit na konkrétní věc.

Tiráž

slovní vyjádření významu, obsahující podrobnosti nebo klauzule.