Neohebný

Význam slova: neústupný, nezdolný, nelítostný. Slovo neohebný popisuje někoho nebo něco, co se nedá ovlivnit nebo změnit, kdo neustoupí od svého stanoviska a je odhodlaný prosazovat svou vůli. Znamená to také někoho, kdo je neoblomný a nelítostný vůči svým cílům a neustoupí před překážkami. Je to synonymum pro slova jako nekompromisní, neústupný, nezlomný, neústupný.

Synonyma: tvrdohlavý, neústupný, nezdolný, odměřený, vytrvalý, nezměnitelný, nepoddajný, nesmlouvavý, neměnný, nepřizpůsobivý

Hovorově: nepoddajný, neústupný, tvrdohlavý, nekompromisní, neochotný, nepoddajný

Další synonyma

Ortoepie

Popis procesu, který se zabývá studiem výslovnosti slov a způsobem, jak jsou vyslovována. Zaměřuje se na fonetiku a artikulaci, tedy na zvukovou stránku řeči. Jedná se o disciplínu, která se snaží stanovit pravidla pro správnou výslovnost slov v daném jazyce.

Protežovat

Podporovat, pomáhat, chránit nebo zastávat někoho nebo něco. Slovo se používá v kontextu, kdy se jedinec nebo organizace snaží pomoci druhému jedinci nebo organizaci tím, že jim poskytne podporu, ochranu nebo zastupuje jejich zájmy. Slovo má pozitivní konotace a vyjadřuje snahu o pomoc a podporu slabším nebo potřebným jedincům nebo organizacím.

Hnát^5

Urychlovat nebo dotírat. Hnát znamená pohánět nebo tlačit něco vpřed s cílem zvýšit rychlost nebo zrychlit proces. Může se také používat v přeneseném smyslu pro popisování situace, kdy někdo nebo něco někoho tlačí nebo nutí k něčemu, co nemá rád nebo co mu vadí. Hnát může být také synonymem pro spěchat nebo se snažit dosáhnout něčeho rychle.

Zestátnění

proces převodu soukromého majetku do vlastnictví státu, čímž se stává majetkem celého národa.

Nepotřebný

slovo, které není potřebné nebo vhodné pro daný kontext, situaci nebo prostředí. Může se jednat o nepotřebné věci, předměty, názory, myšlenky, činnosti nebo chování. Nepotřebné slovo může být také zbytečné, nadbytečné nebo nevhodné pro danou situaci. Může být použito jako výraz nesouhlasu nebo kritiky vůči něčemu, co není potřebné nebo vhodné.

Nevraživost

Negativní pocity, nesouhlas, odpor nebo nepřátelský postoj vůči někomu nebo něčemu.