Nerozum

Význam slova: Výraz pro pohrdání nebo nevědomost. Používá se k vyjádření nepochopení nebo neschopnosti porozumět určité situaci nebo informaci.

Synonyma: nechápání, pohrdání, nevědomost, neznalost, nevzdělanost, inkompetence, nedorozumění, hloupost, hluchota, neinformovanost

Hovorově: nezrozum, nechápavost, neznalost, nepochopení, nejasnost, zmatenost

Další synonyma

Nezvyklý

Slovo, které se liší od toho, co je obvyklé nebo tradiční. Popisuje něco, co je nezvyklé nebo netradiční, a proto se odlišuje od všedního dne. Může být použito pro popis věcí, jevů nebo situací, které jsou neobvyklé nebo výjimečné. V přeneseném smyslu může také znamenat něco, co je neznámé nebo neznámé.

Fakultativní

Nepovinný, dobrovolný. Slovo "fakultativní" popisuje, že něco není nutné nebo povinné, ale je možné si vybrat, zda se toho zúčastnit nebo ne. Toto slovo se často používá v souvislosti s volitelnými předměty ve školách nebo dobrovolnými aktivitami.

Vidět se

spojit se očima nebo setkat se s někým osobně.

Vklouznout

Slovo "vklouznout" znamená vsunout se, vniknout.

Paměti

PAMĚTI - označuje schopnost člověka uchovávat si vzpomínky na minulé události, zážitky a informace. Je spojováno s paměťovými procesy, jako jsou učení, zapamatování a vybavování si. Slovo může také odkazovat na fyzický objekt, jako jsou paměťová média, která slouží k uchování dat. V kontextu vzpomínání a minulosti se slovo paměti často používá v souvislosti s nostalgií, vzpomínáním na dřívější doby a osobami, které už nejsou mezi námi.

Uctění

Oslavování a vyzdvihování něčeho nebo někoho.