Noblesa

Význam slova: společenská třída, která má vyšší postavení a vliv díky svému původu, bohatství a majetku.

Synonyma: důstojnost, patriciát, šlechta, váženost, urozenost, důstojník, vznešenost, přednost, švarnost, rozmachu

Hovorově: vznešenost, šlechtictví, šlechtivost, ušlechtilost, nobilita, šlechta

Další synonyma

Přeseknout

Zrušit nebo odříznout něco, co je v pohybu nebo v procesu. Může se jednat o fyzické nebo metaforické přerušení, které má za následek ukončení činnosti nebo stavu.

Platonický

Slovo \"platonický\" označuje něco, co je nevinné a nerozvinuté, především v kontextu vztahu nebo lásky. Může se také používat k popisu něčeho ideálního nebo dokonalého, ale pouze v teoretickém smyslu.

Prodchnutý

Prodchnutý znamená být prostoupený závanem nebo nádechem, který se šíří skrz něco nebo někoho. Tento termín může být použit pro popis atmosféry, kdy se v ní cítí něco příjemného nebo nepříjemného. Také může vyjadřovat stav, kdy je něco proniknuté něčím jiným, například vůní, pachem nebo vlivem. V kontextu může být použit jako popis toho, jak je něco prostoupené určitým pocitem nebo náladou.

Nefalšovaný

přirozený, pravdivý, nepodvržený, neupravený, originální.

Rozježit se

Rozježit se je popisem pro roztrhnutí nebo rozdělení něčeho na menší části. Toto slovo se používá v případě, kdy je něco rozbité nebo rozpadlé a je potřeba to rozdělit na menší části. V kontextu se tedy jedná o roztržení nebo rozdělení něčeho na menší části.

Moula

Moula je slangový výraz pro peníze, finance nebo hotovost. Jedná se o nespecifický termín, který se používá k označení jakéhokoliv finančního obnosu.