Noblesa

Význam slova: společenská třída, která má vyšší postavení a vliv díky svému původu, bohatství a majetku.

Synonyma: důstojnost, patriciát, šlechta, váženost, urozenost, důstojník, vznešenost, přednost, švarnost, rozmachu

Hovorově: vznešenost, šlechtictví, šlechtivost, ušlechtilost, nobilita, šlechta

Další synonyma

Plonkovní

- "Plonkovní" je adjektivum, které označuje stav člověka nebo zvířete, který je hubený a tenký. Toto slovo se používá především pro popis postavy nebo vzhledu, ale může být také použito pro popis jiných předmětů, které mají podobný stav.

Prvosenka

Prvosenka je název pro květinu koniklec, která kvete jako první v roce. Je to první kvítí, které se objevuje na jaře a symbolizuje začátek nového období a obnovu přírody. Prvosenka je drobná, bílá nebo žlutá květina, která roste v lesích a na loukách a její název pochází z toho, že je jednou z prvních květin, které se objevují po zimě.

Opovržlivost

slovo, které vyjadřuje odmítání nebo odpudivost.

Dohromady

společně, v jednotě, jako celek, souhrnně, shodně, sdruženě.

Preposice

Preposice je gramatická kategorie, která slouží k určení vztahů mezi slovy ve větě. Jedná se o slovní druh, který může být předložkou nebo spojkou. Předložka se většinou vyskytuje před podstatným nebo přídavným jménem a spojka spojuje dvě věty nebo části věty. Preposice je důležitou součástí větné stavby a pomáhá nám porozumět významu celé věty. Preposice je tedy klíčový pro správné porozumění jazyku.

Stínění

opatření, které slouží k zastínění nebo zatemnění prostoru, např. pomocí závěsů, rolet, žaluzií apod. Cílem je omezit vstup světla a tím snížit jeho intenzitu nebo zcela zabránit jeho průniku. Stínění se používá zejména v interiérech, ale i venkovních prostorech, např. na terase nebo v zahradě. Může mít funkci ochrany před slunečním zářením, ale také před pohledy zvenčí. V mnoha případech slouží i jako dekorativní prvek.