Odradit

Význam slova: Způsobit, aby se někdo nebo něco odvrátil od určitého cíle nebo činnosti, ztratil zájem nebo se od něčeho vzdálil.

Synonyma: znechutit, odradit, odvrátit, odmítnout, odpírat, zdráhat, vyhýbat se, vyhýbat, střídat, odmítat

Hovorově: odpudit, odbít, odrazit, odstoupit, odplivnout, odmítnout

Další synonyma

Vtělit se

Přenést se do fyzického těla nebo se stát součástí něčeho konkrétního. V kontextu může být použito jako metafora pro přijetí určité role nebo identity, nebo také jako dosažení určitého cíle nebo plánu. V jazyce se často používá v duchovním nebo náboženském smyslu, kdy se jedinec stává vtělením určitého božského nebo duchovního principu.

Vyvést se

Slovo "vyvést se" znamená odejít nebo vyklouznout.

Zlozvyk

Nežádoucí zvyk, který může mít škodlivé důsledky na jedince i společnost. Jedná se o opakující se chování, které je v rozporu s morálními a společenskými normami. Zlozvyky mohou být fyzické, psychické nebo sociální a často vyžadují dlouhodobou nápravu.

Infarktový

Zdravotní stav, při kterém dochází k akutnímu selhání srdce, případně i k zástavě srdce. Tento stav je často způsoben nedostatečným prokrvením srdečního svalu, což může vést k vážným následkům a dokonce i k úmrtí. Infarktový je tedy stav, který je nutné léčit co nejrychleji a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Konverzace

Konverzace je označení pro dialog, rozhovor nebo rozpravu mezi dvěma nebo více lidmi. Je to interakce, při které se vyměňují názory, myšlenky nebo informace. V konverzaci se mohou objevit různé témata a může být formální nebo neformální. Cílem konverzace je navázat komunikaci a porozumět si navzájem. Je to způsob, jak sdílet své myšlenky a zážitky s ostatními.

Dynamický

Energický, svižný. Dynamický popisuje osobu nebo proces, který je plný energie a aktivit. Je to slovo, které vyjadřuje pohyb, rychlost a živost. Dynamický může být také synonymem pro inovativní a proměnlivý. V kontextu může být použit pro popis člověka, události, situace nebo i abstraktního pojmu.