Okrášlit

Význam slova: OZDOBIT, VYLEPŠIT. Okrášlit znamená udělat něco krásnějším, působivějším nebo přitažlivějším. Slovo se používá v přeneseném smyslu, např. okrášlit jazyk, okrášlit své projevy. Může také znamenat zdobit něco fyzicky, např. okrášlit vánoční stromeček nebo okrášlit pokoj květinami. Obecně se jedná o zlepšení nebo vylepšení něčeho, aby bylo atraktivnější nebo estetičtější.

Synonyma: zdobit, ozdobit, vylepšit, krášlit, zkrášlit, udělat hezčí, učinit krásnějším, vyčarovat krásu, zútulnit, ozvláštnit

Hovorově: vyzdobit, ozdobit, vylepšit, vytunit, vyzdobit, upravit

Další synonyma

Náladový

označuje člověka, který má často různé nálady a projevuje se tak v rozmaru a náladičnosti. Je charakteristický pro své nevyrovnané chování a rychlé změny nálad.

Spřízněnost

Slovo "spřízněnost" označuje stav shody nebo sblížení mezi dvěma nebo více osobami, věcmi nebo myšlenkami. Je to pocit vzájemného příbuzenství nebo blízkosti, který může být založen na podobnosti, sdílených zájmech nebo společných hodnotách. Spřízněnost může být také chápána jako příbuzenský vztah nebo příbuzenská pouta mezi lidmi. Je to důležitý prvek v mezilidských vztazích a může být pro ně velmi důležitým faktorem.

Správnost

Vlastnost nebo stav, kdy se jedná správně, podle pravidel nebo normy, což může být spojeno s pravdivostí nebo spravedlností.

Dojemný

vyvolávající silné pocity soucitu, emocionální přitažlivosti nebo citového napětí.

Přírůstek

Popis slova \"přírůstek\". Slovo přírůstek označuje růst nebo přibývání, například v počtu, objemu nebo hodnotě. Je to zvýšení něčeho, co už existuje. Přírůstek může být pozitivní nebo negativní a může se týkat různých oblastí, jako jsou finance, populace nebo přírodní zdroje. V některých případech může být přírůstek také spojen s nárůstem kvality nebo výkonnosti.

Stylizovaný

OZDOBENÝ; Popis slova, který se uvede v kontextu: " Slovo stylizovaný znamená, že je něco vytvořeno s důrazem na zdobení a ozdobení. Může se jednat o umělecký projev, ale i o každodenní předmět, který byl upraven tak, aby vypadal esteticky působivě."