Okres

Význam slova: Okres označuje určitou oblast nebo obvod, který je administrativně vymezen pro účely státní správy a samosprávy. Jedná se o jednotku územního členění v rámci státu, která má své specifické charakteristiky a pravomoci. V České republice existuje celkem 205 okresů, které jsou dále členěny na obce. Okresy mají význam pro organizaci veřejného života, statistiku, plánování a další oblasti.

Synonyma: distrikt, oblast, obvod, kraj, periferie, jurisdikce, revír, zóna, polí, obec

Hovorově: cirkev, obvod, kraj, území, okolí, oblast

Další synonyma

Rozveselený

Veselý, plný radosti a pozitivní nálady. Osoba, která je rozveselená, je šťastná a usměvavá. Slovo se používá pro popis příjemného a radostného stavu člověka, který se projevuje úsměvem a dobrou náladou.

Afekt

Afect je slovo, které označuje city a pocity, které jsou vyvolány vnějšími vlivy nebo vnitřními procesy. Je to subjektivní prožitek, který může být silný a intenzivní. Afect může být projevem radosti, lásky, smutku, hněvu nebo jiných emocí. Jedná se o důležitý aspekt lidského života, který ovlivňuje naše myšlení, jednání a vnímání světa kolem nás. Afect

Šablona

Šablona je model nebo prototyp, který slouží jako vzor pro vytvoření něčeho nového. Jedná se o předem připravený formát, který lze využít opakovaně pro různé účely. Používá se například v grafickém designu, programování, ale i v běžném životě, kdy může být šablona například pro psaní pracovních emailů. Význam slova šablona je tedy obecně předem připravený vzor, který lze využít pro snazší a efektivnější práci.

Zdát se

Vyjadřuje dojem, že něco existuje nebo se děje, ale není to jisté. Může se jednat o subjektivní pocit, který není nutně pravdivý. Může také znamenat, že se něco podařilo nebo že se něco jeví určitým způsobem.

Distingvovaný

slovo, které se používá k označení někoho nebo něčeho významného nebo známého.

Pojít

Příchod, přícházet na určité místo, přistoupit k něčemu, vstoupit do určitého stavu nebo situace. Slovo "pojít" se používá v různých kontextech, ale vždy vyjadřuje nějaký druh pohybu nebo změny. Může znamenat fyzický nebo mentální postup, ale vždy se jedná o nějaký proces, který má za cíl dosáhnout určitého cíle nebo stavu. Slovo "pojít" je tedy spojeno s aktivitou, pohybem a změnou.