Ostřílený

Význam slova: zkušený, zběhlý, zdatný, zkušený v nějaké činnosti, schopný řešit obtížné situace.

Synonyma: zkušený, zběhlý, zdatný, zkušenostní, znalý, odborný, způsobný, vyzrálý, prošlý, mazaný

Hovorově: zkušený, zběhlý, zdatný, vyhlazený, šikovný, suverénní

Další synonyma

Dušnost

Dušnost je stav, kdy je vzduch v prostředí velmi suchý a nepříjemný. Jedná se o pocit, kdy se vdechovaný vzduch zdá být vysušený a způsobuje nepohodlí.

Koordinovat

Organizovat a regulovat určitou činnost nebo proces tak, aby byl účinný a efektivní. Zahrnuje plánování, řízení a koordinaci různých prvků nebo činností, aby fungovaly v harmonii a dosáhly stanovených cílů.

Delimitovat

Omezovat nebo oddělovat. Slovo "delimitovat" se používá pro popis procesu, při kterém jsou stanoveny hranice nebo limity pro určitý objekt nebo jevy. Tímto se zajišťuje jasná a přesná definice, která umožňuje lepší orientaci a porozumění danému objektu. V kontextu může být slovo "delimitovat" použito například v souvislosti s omezením rozsahu, oddělením odlišných částí nebo vymezením určitého prostoru.

Hlasitý

intenzivní zvuk, který je slyšet na velkou vzdálenost a vyvolává dojem silného projevu nebo působí rušivě na okolí.

Irelevantní

: Slovo irelevantní znamená nedůležitý nebo nepodstatný.

Nedomrlost

Slovo, které popisuje stav, kdy osoba nedokáže dokončit určitou činnost nebo splnit svůj závazek z důvodu nedostatku zájmu nebo neochoty. Toto slovo může být použito v různých kontextech, jako například v pracovním prostředí, ve vztazích nebo v osobním životě. Je spojeno s negativním významem a může být považováno za synonymum pro lhostejnost nebo pasivitu.