Označený

Význam slova: Označený znamená, že na něco byla přidána značka nebo štítek, aby bylo snadněji identifikovatelné. Může se jednat o fyzický předmět nebo například soubor na počítači. Označený také může znamenat, že na něco byla aplikována určitá informace nebo označení, například při třídění nebo kategorizaci. V kontextu se jedná o význam slova označený, tedy slova, které bylo přidáno určité označení nebo značka.

Synonyma: určený, označovaný, značený, vyznačený, zaznamenaný, identifikovaný, charakterizovaný, signalizovaný, markeovaný, indikovaný

Hovorově: přezdívaný, identifikovaný, vyznačený, označovaný, nazývaný, pojmenovaný

Další synonyma

Čilý

živý, energický, plný života, čilý, pohotový, rychlý, výbušný, prudký, intenzivní.

Úděs

Pocit silného strachu a hrůzy, který může být vyvolán něčím nečekaným, nebezpečným nebo hrozivým.

Mečení

Akce, při které se mečí, tedy používá meč. Mečení může být součástí boje, ale také může být používáno jako způsob sebeobrany. V přeneseném smyslu může znamenat i něco rychlého, prudkého nebo náhlého. Může se také vztahovat k pláči nebo křiku, který je projevem silné emocionální reakce. Celkově je to slovo spojené s akcí, která vyžaduje sílu a energii.

Stranický

spojený s politickou stranou nebo jejím programem, ideově orientovaný.

Vybavit

Zaopatřit nebo obstarat potřebné věci nebo vybavení pro nějaký účel.

Zmáčet

Umožňuje popsat proces zavlažování nebo namáčení něčeho tekutinou. Používá se v situacích, kdy se něco namáčí nebo zmokne.