Pičus

Význam slova: Vulgární označení pro mužské pohlavní orgány, zejména penis.

Synonyma: špička, koule, šiška, kouleček, kouleček, kulička, kouleček, knoflík, hrášek, hrneček

Hovorově: prdel, kokot, hovado, otrapa, hajzl, bafuňár

Další synonyma

Opačně

Slovo "opačně" vyjadřuje protiklad, naopak, obráceně nebo v opačném směru. Je to příslovce, které se používá pro označení opačného směru, názoru nebo postupu v porovnání s tím, co bylo zmíněno dříve. Může se také použít pro vyjádření rozdílu nebo protikladu mezi dvěma věcmi nebo stavy.

Přepravit

Přepravit je synonymem pro převézt nebo přemístit. Označuje činnost, při které se něco nebo někdo přesouvá z jednoho místa na druhé. Může se jednat o přesun zboží, osob nebo jiných věcí. Přepravit znamená dopravit něco z jednoho místa na druhé, ať už pomocí vozidla, dopravního prostředku nebo jiným způsobem. Je to důležitá činnost v logistice, dopravě a cestování.

Zemdlít

potlačit, snížit, oslabit, ztratit vědomí.

Vroubek

Vroubek je označení pro malé řezné nebo škrábnutí na povrchu nějakého materiálu. Jedná se o drobné poškození, které může vzniknout například při manipulaci s předměty nebo při běžném opotřebení. Popisuje drobné poškození na povrchu materiálu, které může vzniknout například řezáním nebo škrábáním.

Poslouchání

Aktivita, při které se člověk soustředí na přijímání zvuků a snaží se je porozumět. Je to proces, při kterém se využívá sluchového vnímání a koncentrace na zvuky a jejich význam.

Podzemí

Místa pod zemí, jako jsou podzemní místnosti a sklepy.