Platový

Význam slova: Slovo "platový" označuje něco, co se týká odměňování nebo mezd. Je to slovo, které popisuje vztah mezi prací a finančním ohodnocením, který se vztahuje k platům nebo mzdám.

Synonyma: mzdový, odměňovací, mezdový, úplatný, finanční, honorářový, náležitý, platební, odměňový, odměňování

Hovorově: honorární, výdělečný, výplatní, odměnový, peněžní, výdělkový

Další synonyma

Rozhlas

Rozhlas je médium, které slouží k přenosu zvukových informací prostřednictvím elektromagnetických vln. Jeho cílem je poskytovat aktuální informace, zábavu, vzdělávání a kulturu širokému publiku. Využívá se především k rozhlasovému vysílání, které může být prováděno prostřednictvím různých přijímačů, jako jsou rádia, televize nebo internet. Rozhlas má důležitou roli v komunikaci a je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších médií.

Fazona

Označuje oděv nebo kostým, který je módní, stylový a výrazný.

Huhlat

Vyjadřuje zvukový projev člověka, který může signalizovat různé emoce, jako je například bědování nebo vřískání. Slovo se používá zejména v hovorové řeči a může být nahrazeno jinými výrazy, jako je například "plakat" nebo "křičet".

Kapalinový

slovo, které se používá pro označení látky, která má tekutou konzistenci a není hustá ani tuhá. Kapalinový může být také synonymem pro řídký, což znamená, že je tekutina řídká a snadno se rozlévá. Toto slovo se používá především v chemii a fyzice, ale může se vyskytovat i v jiných oborech, například v medicíně nebo technice.

Lesklý

Lesklý je charakteristika pro něco, co má hladký, lesklý povrch nebo vzhled, který odráží světlo. Může se jednat o předměty z kovu, skla nebo jiných materiálů, ale také o přírodu, jako jsou lesklé listy nebo voda. Lesklý může být také přirovnáván k blyštivému, což znamená, že je velmi jasný a lesklý.

Utrpení

nepříjemný stav, bolest, trápení nebo utrpení, které může být způsobeno fyzickým nebo duševním zraněním, nemocí nebo jinými nepříznivými okolnostmi.