Pochybit

Význam slova: Selhat, minout. Pochybení znamená, že se něco nepovedlo, nebo že se nepodařilo splnit očekávání. Je to chyba, omyl nebo nedostatek. Může se jednat o nějakou nepřesnost, nesprávné rozhodnutí nebo špatný odhad. V některých případech může být pochybení i způsobeno nevědomostí nebo nedostatečnými informacemi. Pochybení může mít různé následky, od malých nepříjemností až po závažné důsledky. V každém případě však znamená, že se něco nevyvíjí podle plánu. Pochybení.

Synonyma: :zklamat, selhat, minout, udělat chybu, omylem, chybovat, přehlédnout, uklouznout, přestřelit, pochybnout

Hovorově: šlamastika, kiksování, flusání, hupsnout, nešikovnost, zaskočit

Další synonyma

Zapomínat

ZAPOMÍNAT je proces, při kterém se postupně vytrácí paměť na určitou informaci nebo událost. Jedná se o přirozený jev, kdy se vědomí stále přesouvá k novým věcem a staré se postupně vytrácí. ZAPOMÍNAT může být také záměrné, kdy se snažíme vypustit určitou informaci z paměti. ZAPOMÍNAT se může týkat různých věcí, jako jsou jména, čísla, události, ale také schopnosti nebo dovednosti.

Katapultovat

vypálit, vyhodit, vyslat, vyrazit, odhodit, vystřelit.

Pokulhávat

Pokulhávat znamená postupovat nebo se pohybovat klopýtavě nebo opatrně.

Zavést

Zavést znamená nainstalovat nebo zprovoznit nějaký nový systém, zařízení nebo službu. Jedná se o proces, při kterém se zavádí něco nového do již existujícího prostředí a připravuje se k jeho používání. Zavést může být použito v různých kontextech, například zavést nový software do počítače, zavést novou technologii do výrobního procesu nebo zavést nový produkt na trh. Celkově lze říct, že zavést znamená uvést něco nového do činnosti.

Autoritářský

Slovo "autoritářský" označuje osobu nebo systém, který se řídí autoritativními metodami vlády, jež jsou typické pro diktaturu nebo absolutismus. Tento termín může také znamenat neústupnost, tvrdohlavost a nedostatek respektu k názorům a právům ostatních.

Zúžený

označuje něco, co má menší šířku než zbytek, je omezené nebo zmenšené. Může se také používat pro popis něčeho, co se zužuje nebo se postupně zmenšuje. V případě slova "úsečný" se jedná o přímku, která se vyskytuje ve dvou rovinách a protíná je. Slovo "křížený" znamená, že se dvě přímky nebo plochy protínají v určitém úhlu.