Podloudný

Význam slova: označuje člověka nečestného, neupřímného, který se snaží dosáhnout svých cílů za každou cenu, aniž by bral ohled na ostatní nebo dodržoval pravidla. Je to člověk, který se snaží podvádět, klamat nebo manipulovat, aby získal výhodu pro sebe. Je to synonymum pro nepoctivost, nespravedlnost a nečestnost.

Synonyma: nečestný, nepoctivý, nespravedlivý, nezákonný, zákeřný, zkažený, zrádný, lichý, hanebný, mírně řečeno nečestný

Hovorově: lstivý, šibalský, vychytralý, podlý, prohnaný, záludný

Další synonyma

Prodejný

Prodejný je přídavné jméno, které označuje vlastnost, že je něco vhodné k prodeji nebo k nákupu. Může se také vztahovat k osobě, která je schopna dobře prodávat nebo nakupovat. V tomto kontextu znamená, že je něco vhodné k prodeji nebo k nákupu.

Netvor

Útvara s obrovskou silou a neuvěřitelnými schopnostmi, která vzbuzuje hrůzu a strach v lidských srdcích.

Přenáhlenost

Slovo přenáhlenost znamená nezřízenost a nerozvážnost. Vyjadřuje přílišnou snahu nebo spěch, který může vést k chybám nebo neúspěchu. Je to stav, kdy se člověk nechá unést okolnostmi a jedná bez přemýšlení. V této souvislosti se používá jako negativní pojmenování chování nebo rozhodnutí, které je provedeno bez dostatečného uvážení.

Ucouvnout

Slovo "ucouvnout" znamená stáhnout se, ustoupit nebo odstoupit od něčeho. Je to slovo, které vyjadřuje akci nebo reakci na určitou situaci, kdy se člověk rozhodne ustoupit nebo se stáhnout zpět. Používá se v různých kontextech, například v politice, vztazích nebo v běžném životě. Je to slovo, které vyjadřuje akci, která může být způsobena strachem, nesouhlasem nebo jinými důvody.

Neúsporný

neúsporný je charakterizován jako nerozvážný a příliš zaměřený na spotřebu. Toto slovo se používá k popisu něčeho, co je zbytečně nákladné a neefektivní. Může se také vztahovat k jedinci, který neřídí své finance a nakupuje nad své možnosti. Neúsporný je synonymem pro rozhazovačný a plýtvavý.

Sprosťácký

vulgární, hrubý, nevhodný, neslušný, nekultivovaný.