Podnikavost

Význam slova: Schopnost být aktivní, vynalézavý a odvážný při hledání nových příležitostí a řešení problémů.

Synonyma: iniciativnost, obratnost, schopnost, zdatnost, odvaha, statečnost, schopnosti, dychtivost, odhodlanost, úspěšnost

Hovorově: Vynalézavost, nápaditost, kreativita, iniciativa, šikovnost, chytrý přístup

Další synonyma

Toť

Takový, označuje něco, co je přímo uvedeno nebo zmiňováno v daném kontextu, nebo něco, co je přítomno nebo se děje právě teď.

Kvalt

Potlačit, utlumit, omezit. Jedná se o akci, která snižuje nebo eliminuje určitý jev nebo činnost. Může být použito v různých kontextech, například kvalt výbuchu, kvalt emoce, kvalt bolesti. Je to způsob, jakým lze ovlivnit určitý stav nebo situaci.

Otec

mužský příbuzný, který má dítě, je zodpovědný za jeho výchovu a péči. Může být označen jako táta nebo otec-rodinný, což znamená, že má vliv na všechny členy rodiny a je přirozeným autoritou. Otec má důležitou roli v rodině a je zodpovědný za podporu a ochranu svého potomka.

Vydání

Akce vydávání, tj. proces, kdy vydavatel vydává určitý produkt, např. knihu, časopis, hudební album apod. V kontextu emise se jedná o proces vydávání peněz, cenných papírů nebo jiných hodnotných dokumentů. V přeneseném významu může znamenat také vydání zákona, nařízení nebo jiného oficiálního dokumentu.

Inkoherentní

Slovo "inkoherentní" znamená bezcílný nebo beztvarý.

Hanobit

Hanobit znamená pohrdat nebo znevažovat někoho nebo něco. Je to projev opovržení a pohrdání, kterým se člověk snaží ukázat svou převahu nad druhým. Slovo hanobit se používá v negativním smyslu a vyjadřuje nízkou úroveň respektu k dané osobě nebo věci.