Podstatně

Význam slova: Výraz "podstatně" znamená zásadní nebo výrazný. Je to přídavné jméno, které vyjadřuje, že něco má velký vliv nebo důležitost. V kontextu může být použito k popisu významného rozdílu nebo změny, která má vliv na celkovou situaci.

Synonyma: znatelně, zásadně, značně, významně, výrazně, markantně, příznačně, radikálně, významně, patrně

Hovorově: značně, výrazně, zásadně, výrazněji, významně, důležitě

Další synonyma

Ascendentní

Slovo "ascendentní" znamená "vzestupný" nebo "výše".

Prospěchář

Osoba, která usiluje o vlastní prospěch a zisk, obvykle na úkor ostatních.

Zakončit

Ukončit, dokončit nebo dokonat něco, co bylo započato. Slovo "zakončit" znamená ukončit nějakou činnost, proces nebo akci, a to s cílem dosáhnout plného dokončení nebo uzavření daného úkolu nebo situace. Tímto slovem se také může vyjádřit završení něčeho, tedy jeho dokončení v nejvyšší možné míře.

Vést

řídit, směřovat, být v čele, mít vedení, provádět, být v čele něčeho, být vedoucím, mít kontrolu, být průvodcem, určovat směr.

Nevelký

MALÝ. Toto slovo označuje něco, co je menšího rozměru než průměr, ale není to ani velmi malé. Může se také používat pro něco, co je nenápadné, nepatrné nebo skromné. Tento termín se často používá pro popis objektů nebo pro charakteristiku vlastností. V kontextu může být použito například pro popis rozměrů předmětu nebo pro vyjádření skromnosti něčeho.

Ždímat

vyvíjet tlak na něco, například mačkat nebo tlačit na něco.