Pojmenování

Význam slova: pojmenování se vztahuje k označení nějakého pojmu nebo entity, která může být například přízviskem nebo názvem. Jedná se o proces, kdy se něco či někdo dostává k určitému jménu nebo označení, které slouží k identifikaci a odlišení od ostatních. V jazyce se pojmenování používá pro komunikaci a předávání informací. .

Synonyma: označení, přízvisko, název, označování, nazývání, jméno, přezdívka, křestní jméno, nomenklatura, styčný termín

Hovorově: Názvuk, označení, označeníčko, titulek, jméno, etiketa

Další synonyma

Aktualita

Informace, která je v současnosti platná a relevantní.

Žehrat

Vyjadřovat nespokojenost, trpce si stěžovat, věnovat se nadměrně něčemu negativnímu.

Simulace

popisuje proces, při kterém se pomocí modelu nebo systému vytváří situace, které jsou podobné skutečným situacím. Simulace slouží k analýze, experimentování nebo výzkumu a umožňuje například zkoumat chování systému nebo předpovídat výsledky. Jedná se o proces imitace nebo rekonstrukce skutečnosti.

Opus

Opus je označení pro výtvor nebo dílo umění, které může být ve formě hudby, literatury, výtvarného umění apod. Je to obecné označení pro jakýkoliv umělecký výtvor, který je považován za důležitý a hodnotný. Slovo opus pochází z latinského výrazu pro "dílo" nebo "práci".

Počet

Množství nebo počet, který vyjadřuje určitou míru nebo úhrn určitého jevu nebo skutečnosti. Slovo počet se používá k vyjádření kvantitativního vyjádření něčeho, jako například počet lidí, počet předmětů nebo počet dnů. V kontextu se jedná o vyjádření určitého počtu, který je vztahován k nějakému jevu nebo skutečnosti.

Mrholit

Vyjadřuje činnost mrholení, tedy slabého a nepříliš intenzivního deště. V kontextu může být použito i pro popis jemného hlasu nebo zvuku, například skučení nebo šeptání. Slovo se může také použít pro vyjádření chlípného jednání nebo prohřešku.