Potají

Význam slova: Utajeně, skrytě, tajně. Slovo "potají" vyjadřuje něco, co se děje v utajení, bez vědomí ostatních nebo bez jejich souhlasu. Může se také použít pro situace, kdy se něco děje v tajnosti nebo potmě, bez svědků. Toto slovo má negativní konotaci a může se vztahovat k nečestným nebo nelegálním činnostem. V kontextu se používá pro popis situací, které se dějí skrytě a bez povšimnutí ostatních.

Synonyma: tajně, utajeně, potmě, nenápadně, krytě, diskrétně, skrytě, tajuplně, přízemně, nepozorovaně

Hovorově: ukradeně, skrytě, špetně, potichu, tajně, klamně

Další synonyma

Zdvojený

Popis slova, které znamená dvojnásobný nebo zdvojnásobený. Toto slovo se používá k označení něčeho, co je dvojnásobné nebo dvojitě zvětšené. Může se také použít k popisu něčeho, co bylo zdvojnásobeno nebo zvětšeno na dvojnásobek původní velikosti nebo množství. Slovo "zdvojený" je synonymem pro slovo "dvojnásobný" a používá se především v matematice, fyzice nebo ekonomii. Je to slovo, které se často používá v každodenním životě a znamená dvojitý nebo dvojnásobný nárůst nebo zvětšení.

Poetický

básnický, lyrický. Popis slova: slovo, které se používá pro označení něčeho, co je spojeno s básnictvím nebo poezií. Může se také používat pro vyjádření něčeho citlivého, emocionálního nebo romantického. Výraz může být použit i pro označení něčeho, co je krásné a estetické.

Bezpáteřný

Bez páteře, bez kostí, bez obratlů. Jedná se o označení pro organismy, které nemají páteř, jako jsou například červi, hmyz nebo měkkýši. Tito tvorové mají měkké tělo a vnitřní kostru, která jim umožňuje pohyb a ochranu. Bez páteřních organismů se také řadí do skupiny bezobratlých, tedy tvorů, kteří nemají páteř ani kosti.

Expropriovat

Odebrat majetek nebo práva jednotlivci nebo skupině osob ze strany státu, či jiné instituce.

Borec

Osoba, která se vyznačuje hrdinstvím, odvahou a statečností. Jedná se o jedince, který má silnou vůli a dokáže se postavit všem výzvám a překážkám. V kontextu se často používá pro označení někoho, kdo projevuje výjimečné schopnosti a je vzorem pro ostatní.

Tajtrdlík

tradiční sladké pečivo v podobě válcovitého těsta, které se opéká na otevřeném ohni. Těsto je obvykle potřené máslem a posypané cukrem a skořicí. Někdy se do něj přidává náplň z marmelády nebo ořechů. Tajtrdlík je oblíbeným dezertem na venkovních akcích a trzích.