Povahopis

Význam slova: Popis slova, což je slovní charakteristika určitého pojmu nebo termínu. Jedná se o soubor informací o daném slově, které slouží k jeho vysvětlení a porozumění. Popis slova může obsahovat jeho definici, synonyma, antonyma, etymologii, příklady použití, příbuzné pojmy apod. Je důležitým nástrojem pro rozšiřování slovní zásoby a porozumění jazyku.

Synonyma: karakteristika, portrét, charakterizace, profil, popis, vyjádření, názor, údaj, vyobrazení, schéma

Hovorově: charakteristika, popis povahy, charakterový popis, charakterovka, povahový popis, charakteristický popis

Další synonyma

Jaksi

Zřejmě nebo podivně. V kontextu se jedná o výraz, který popisuje něco, co není úplně jasné nebo obvyklé. Může být použit jako příslovce nebo přídavné jméno.

Skvostný

Nádherný, vynikající, působivý, dokonalý. Slovo skvostný vyjadřuje něco, co je velmi krásné, impozantní a vynikající. Může se použít pro popis uměleckého díla, přírodní scenérie, ale i pro člověka s výjimečnými vlastnostmi. Je to synonymum pro úchvatný a úžasný, které vystihuje jeho výjimečnost a jedinečnost.

Mstít

Vykonat odvetu za nějaké ublížení nebo křivdu, pomstít se. Trestat za nějaký prohřešek nebo špatné jednání. Jedná se o čin, který má za cíl odčinit nějakou křivdu nebo nespravedlnost, a to buď fyzicky nebo psychicky. Mstít se může být motivováno touhou po spravedlnosti nebo pomstě.

Kausalita

vztah příčiny a následku; vztah, kdy určitý jev způsobuje druhý jev; příčinná souvislost.

Hmotný

označuje něco, co má hmotu, je tedy materiální a tělesné. Jedná se o vlastnost předmětu, která určuje jeho hmotnost a fyzické vlastnosti. V kontextu se jedná o vlastnost, která odlišuje věci od nehmotných jevů, jako jsou myšlenky nebo emoce.

Mutr

Slovo mutr označuje osobu, která je nerozumná a nepřemýšlivá. Je to člověk, který jedná bez rozmyslu a bez zvažování následků. Mutr je také synonymem pro hlupáka nebo blbce. Je to spíše vulgarismus, který se používá v neslušné řeči.