Povolat

Význam slova: přivolat, pozvat, přidat, přidělat, přitáhnout.

Synonyma: summon, pozvat, přidsat, připojit, dodat, zavolat, vyzvat, pozvání, vzít, získat

Hovorově: zavolat, přivolat, zavolat na pomoc, zavolat si na pomoc, zavolat do akce, povolat na pomoc

Další synonyma

Klikatit se

Rozruch, nepřestávat se pohybovat, vytvářet neuspořádané pohyby.

Rychloměr

Přístroj, který slouží k měření rychlosti. Může se jednat o tachometr, který měří rychlost vozidla, nebo chronograf, který měří rychlost pohybu tělesa. Obecně se jedná o zařízení, které umožňuje zjištění rychlosti v určitém časovém intervalu.

Výhružný

slovo, které vyjadřuje něco, co působí strach nebo nebezpečí. Je používáno k popisu situací, které mohou být zastrašující nebo ohrožující. Slovo \"výhružný\" může být spojeno s pocitem napětí nebo obavy. Je to silné slovo, které vyjadřuje sílu a negativní náladu.

Mohovitý

Slovo "mohovitý" znamená vysoce se tyčící nebo vysoký. Jedná se o přídavné jméno, které popisuje něco, co vyniká svou výškou nebo výškou svého postavení. Toto slovo může být použito pro popis různých předmětů, jako jsou stromy, budovy nebo hory. V kontextu může být použito k popisu něčeho velkého a významného, co se vynořuje nad okolním prostředím.

Kořit se

Otáčet se nebo kroutit se, zejména v případě pohybu těla nebo jiného předmětu. V tomto kontextu se jedná o způsob, jakým se něco pohybuje nebo se umísťuje v prostoru. Kořit se může být také spojeno s obtížemi nebo zmateností, kdy se něco neustále mění nebo se vyvíjí v různých směrech. Celkově lze říci, že kořit se znamená být v pohybu nebo být v neustálém pohybu nebo změně.

Zahustit

Zesílit nebo zesířit. Jedná se o proces zahušťování nebo ztuhnění něčeho, čímž se zvýší jeho hustota nebo konzistence. Tento výraz se často používá v kontextu přípravy jídla, kdy se přidáním určitých surovin nebo pomocí tepelného zpracování zahušťuje omáčka nebo polévka. V medicíně se používá pro ztuhnění krve nebo jiných tekutin v těle. V přeneseném smyslu může znamenat také zesílení nebo zintenzivnění určitého jevu nebo stavu.