Predikát

Význam slova: Výraz, kterým se vyjadřuje určitý stav, vlastnost nebo vztah. Jedná se o prohlášení nebo tvrzení, které může být pravdivé nebo nepravdivé. V logice a matematice se jedná o funkci, která přiřazuje prvku určité vlastnosti nebo vztah.

Synonyma: assert, prohlásit, tvrdit, deklarovat, stanovit, označit, vyhlásit, učinit, vyslovit, dekrementovat

Hovorově: pravdivostní funkce, úsudek, výrok, tvrzení, kritérium, podmínka

Další synonyma

Nesprávnost

chyba, nepřesnost, nesprávnost, nepravost, omyl, nesprávný úsudek, nesprávné jednání, nesprávné rozhodnutí.

Netaktní

Slovo \"netaktní\" popisuje chování nebo jednání, které je nevhodné, nešetrné, nebo nerespektuje společenské normy. Je to opak slušného a ohleduplného jednání, které má respektovat pocity a potřeby ostatních.

Povlovný

: Slovo povlovný znamená slušný, majestátní. Je to slovo, které popisuje někoho nebo něco, co má důstojný a ušlechtilý vzhled nebo chování. Je to slovo, které vyjadřuje respekt a úctu k osobě nebo věci, která je označena jako povlovná. Slovo povlovný je synonymem pro slova jako vznešený, důstojný, ušlechtilý nebo majestátní. Je to slovo, které se často používá pro popis královského nebo aristokratického vzhledu nebo chování.

In margine

Slovo "in margine" znamená příležitostně nebo mimořádně, což znamená, že se vyskytuje nepravidelně nebo výjimečně. Tento výraz se používá pro označení něčeho, co se odehrává mimo hlavní děj nebo v jiném kontextu. V překladu z latiny znamená "na okraji", což může odkazovat na něco, co není v centru pozornosti.

Zavařit

Uchovat potravinu v nádobě s vodou nebo cukrovým roztokem, aby se prodloužila její trvanlivost.

Gól

Gól je označení pro trefu nebo zásah do branky ve sportovních disciplínách, jako je fotbal, hokej nebo vodní pólo. Jedná se o hlavní cíl hry, který přináší bodové skóre a může rozhodnout o vítězství. Gól může být dosažen různými způsoby, například střelou, hlavičkou, závarovou situací nebo přímým kopem. Jeho význam je tedy spojen s úspěchem a vítězstvím v dané sportovní disciplíně.