Přenesený

Význam slova: Slovo, které bylo použito v jiném kontextu než je jeho původní význam. Může být přejato z jiného jazyka nebo převzato z jiného významu. V přeneseném smyslu může být použito k popisu situace, předmětu nebo jevu, který není doslovně spojen s původním významem slova. V tomto kontextu může být chápán jako jeho přenesený význam.

Synonyma: převzatý, přejatý, převzetý, přenesený, přenastavený, přetransformovaný, přeprovedený, přepřenesený, přeposunutý, přepřevzatý

Hovorově: zamrštěný, odvážný, křehký, zvrhlý, zvláštní, chytrý

Další synonyma

Fronta

Řada, skupina lidí nebo věcí, která čeká na svůj řád nebo na své pořadí. Může se jednat o frontu lidí čekajících na nějakou službu, frontu vozidel na dálnici nebo řadu objektů v počítačové paměti. Fronta může být i metaforou pro čekání nebo pořadí v nějakém procesu.

Horkokrevný

Arrogantní, neslušný, drzý, bezohledný.

Porobený

označuje stav, kdy byl člověk nebo skupina lidí oklamaná, podvedená nebo ošizená. Může se také použít v přeneseném smyslu pro popis situace, kdy se někdo ocitl v nevýhodné nebo znevýhodněné pozici.

Konsumovat

Způsob, jakým se požívají a zužitkovávají různé věci, zdroje nebo produkty.

Panský

označuje něco aristokratického nebo patricijského, typického pro vyšší společenské vrstvy. Slovo se používá pro popis předmětů, zvyklostí, chování nebo vlastností, které jsou spojovány s vysokým společenským postavením.

Lebka

Kostrčitá část hlavy obratlovců, která chrání mozek a slouží jako úchyt pro svaly a vazy.