Preparace

Význam slova: předpřipravenost nebo přípravnost. Slovo označuje stav, kdy je něco připraveno nebo připravováno na nějakou činnost nebo událost. Je to stav, kdy jsou splněny potřebné přípravy a podmínky pro něco. Může se jednat například o přípravu na zkoušku, na sportovní utkání nebo na výlet. Slovo "preparace" je tedy spojeno s přípravou a připraveností na něco.

Synonyma: příprava, předpřipravenost, přípravnost, předhotověnost, nachystanost, přípravování, předpříprava, předhotovování, předpřípravování, připravování

Hovorově: priprava, pripravka, pripravenost, pripravovat, pripravok, pripravenie

Další synonyma

Porušený

Slovo "porušený" znamená, že něco je v rozvráceném nebo zničeném stavu. Může se jednat o fyzický objekt, ale i o narušený vztah nebo zničenou situaci. Je to stav, kdy došlo k narušení původního stavu a je potřeba ho opravit nebo obnovit.

Nonartificiální

Slovo označuje něco, co není uměle vytvořené, ale přirozené a nezprostředkované. Může se týkat přírodních jevů, ale i lidského jednání nebo vlastností. Jde o opak umělého, uměleckého nebo falešného. V přeneseném smyslu může znamenat také autentický, pravdivý nebo přirozený.

Kravata

Šátek nebo šňůrka, která se nosí kolem krku jako součást oblečení.

Jednoduchý

Slovo jednoduchý označuje něco, co je snadné, nenáročné, přehledné a srozumitelné. Může se také vztahovat k něčemu jednoduchému vzhledem nebo provedení. Jednoduchý může být také synonymem pro nenáročný, přímočarý nebo nekomplikovaný.

Egoistický

sebestředný. Toto slovo popisuje člověka, který myslí jen na sebe a své vlastní potřeby, bez ohledu na ostatní. Je to člověk, který se neumí vcítit do situace druhých a nedokáže být empatický. Egoistický člověk se snaží uspokojit své touhy a zájmy za každou cenu, i když to může způsobit škodu ostatním. Je to vlastnost, která není považována za pozitivní a často je spojována s negativními konotacemi.

Podotknutí

Připomínka, návrh, dodatečné sdělení.